Zmiana kryterium wyceny za hospitalizację pacjentów covidowych

03 Listopada 2020, 11:14 covid koronawirus epidemia pandemia lekarz choroby zakazne respirator

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia kryteria wyceny za hospitalizację pacjentów z COVID-19. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu zróżnicowano wycenę w zależności od stanu pacjenta na podstawie kryterium CRB. W zarządzeniu z 2 listopada NFZ zmienia to kryterium na poziom saturacji.

Chodzi o zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zarządzenie "wprowadza zmiany w produktach dedykowanych hospitalizacjom pacjentów związanym z COVID-19. Wprowadza bowiem, wykorzystywane w rekomendacjach PTEiLChZ (polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych) do oceny klinicznej aktywności choroby u pacjentów już hospitalizowanych, kryterium oparte o saturację".

"Produkty rozliczeniowe: 99.03.0009 Hospitalizacja pacjenta związana z  leczeniem COVID-19 - SpO2<95% (wartość 630 zł za osobodzień) oraz 99.03.0010 Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 - SpO2=>95% (wartość 330 zł za osobodzień) uzależniają wartość punktową hospitalizacji od poziomu wartości wskaźnika nasycenia hemoglobiny krwi obwodowej tlenem" - informuje NFZ.

Jednocześnie zaznaczono, że rozliczenie produktu 99.03.0010 Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 - SpO2=>95% jest możliwe do 13 - tego dnia hospitalizacji za osobodzień pobytu z pomiarem SpO2=>95%;

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2020 r.

Źródło: NFZ

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz