Jaką wycenę oszacował AOTMiT za testy antygenowe?

03 Listopada 2020, 12:09 AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na zlecenie ministra zdrowia przygotowała wycenę wykonania testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 testami antygenowymi. Na ile wyceniono takie badanie?

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia zapowiedział, że oprócz testów PCR także testy antygenowe u pacjentów objawowych będą podstawą do potwierdzenia zakażenia koronawirusem A.Niedzielski o automatycznej kwarantannie domowników i testach antygenowych

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała w poniedziałek wycenę świadczenia polegającego na wykonaniu testów testami antygenowymi pacjentom objawowym z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

Proces wykonania badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 testem antygenowym został podzielony na dwa etapy.

Etap pierwszy obejmuje rejestrację pacjenta oraz pobranie wymazu przez pielęgniarkę lub ratownika medycznego (ok. 6 minut/próbkę).

Etap drugi stanowi przeprowadzenie testu na obecność antygenów, odczyt i raportowanie wyniku (ok. 8 minut/próbkę).

W kalkulacjach przyjęto, że koszt etapu pobrania materiału jest zgodny z aktualnie obowiązującą stawką NFZ w wysokości 21 zł.

W analizie kosztów poszczególnych elementów składających się na badanie założono, że czas pracy punktu pobrań, w tym w trybie drive thru/ wymazobusa wynosi średnio 6 godzin na dobę, a do realizacji świadczeń w tym czasie zaangażowane są dwie osoby pobierające materiał do badań oraz cztery osoby wykonujące test. W tym czasie możliwe jest wykonywanie 113 testów.

 

AOTMiT zwrócił uwagę, że "testy antygenowe Ag-RDT są w trakcie badań i ciągłego udoskonalania, w każdej chwili na rynku pojawić mogą się nowe testy o wymaganej czułości i swoistości, posiadające konkurencyjną cenę, z drugiej strony, wraz ze wzrostem zainteresowania mogą pojawić się problemy z ich podażą, co spowoduje wzrost cen ich zakupu".

Na podstawie opisanych w poprzednich rozdziałach analiz kosztowych proponuje się wycenę świadczenia w dwóch wariantach: 1. zakładającym badanie z wykorzystaniem testu Abbott Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device z uwagi na warunki czułości i swoistości potwierdzone w niezależnych badaniach, a także 2. zakładającym wykonanie badania przy użyciu testu otrzymanego z MZ, bez uwzględnienia kosztów testu.

 

Co z jakością testów?

Eksperci AOTMiT wzięli w wycenie pod uwagę test jednej firmy, ponieważ z ich analizy jakości testów, które oferowane są na polskim rynku, wynika, że tylko jeden - Panbio COVID019 AG Rapid Test Devive firmy Abbott spełnia warunki w określonej populacji.

Jak wskazuje AOTMiT wyniki analizy różnych testów  pokazały, że istnieje duże zróżnicowanie produktów w zakresie czułości i specyficzności szybkich testów, a czułość różni się w zależności m.in. od liczby kopii wirusa, obecności objawów, fazy choroby, czy też rodzaju pobranej próbki. "Wyższa czułość była związana z niższą wartością Ct, obecnością objawów, wczesną fazą choroby oraz pobraniem wymazu z nosogardła" - wskazuje Agencja.

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz