Jest nowela rozporządzenia ws. ograniczeń i zakazów w związku z epidemią

03 Listopada 2020, 14:59 maska maseczka koronawirus covid pandemia epidemia

We wtorek (3 listopada) na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Automatyczna kwarantanna dla współdomowników

Jak wskazano w uzasadnieniu, propozycja dodania ust. 4a w § 3a rozporządzenia jest uzasadniona potrzebą jak najszybszego objęcia kwarantanną osób zamieszkających z osobą zakażoną we wspólnym gospodarstwie domowym, nawet przed przeprowadzeniem przez organ inspekcji sanitarnej postępowania epidemicznego i umieszczenia o tym informacji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 zmienianego rozporządzenia (systemie EWP), przez wzgląd na zdrowie publiczne.

Dodawany w § 4 ust. 7 rozporządzenia wskazuje, że w takim przypadku wynagrodzenie lub inne należne świadczenia przysługują takiej osobie na podstawie oświadczenia przedstawionego pracodawcy lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich wypłaty.

Informacja o izolacji z systemu

Przepis § 3b zmienianego rozporządzenia zakłada odstąpienie od wydawania decyzji o nałożeniu izolacji lub izolacji w warunkach domowych, co pozwoli znacząco odciążyć organy inspekcji sanitarnej, w sytuacji gdy informacja o tej izolacji znalazłaby się w systemie EWP.

Dodanie § 4 ust. 6 rozporządzenia w proponowanym brzmieniu uzasadnione jest potrzebą umożliwienia wypłaty świadczeń (zasiłku opiekuńczego) dla osoby opiekującej się objętym kwarantanną dzieckiem lub inną osobą bliską, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), przez wskazanie dokumentu, na podstawie którego ona nastąpi. Przepis ten został uzgodniony z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto wprowadza się doprecyzowanie kwestii podawania posiłków w pociągach, ograniczenia liczby osób w niektórych typach samochodów.

Praca zdalna w urzędach

Z kolei  celem dodania § 24a rozporządzenia jest niezwłoczne wprowadzenie w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym rozwiązań, które przyczynią się do zahamowania rozwoju epidemii COVID-19. Przepis § 24a rozporządzenia był konsultowany z przedstawicielami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i uwzględnia część uwag zgłoszonych przez organizacje samorządowe.

Przedmiotowy przepis należy wykładać i stosować łącznie z § 24 obowiązującego rozporządzenia, który określa, że zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom muszą być stale realizowane. Zalicza się do nich również sprawy związane z procesem inwestycyjnym. Jednocześnie, jeżeli polecenie pracy zdalnej pracownikom zostało wydane przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia – pracownicy ci świadczą pracę zdalną po tym dniu na podstawie dotychczasowych poleceń.

Źródło: RCL/Dziennik ustaw

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz