Czy epidemia wpływa na realizację szczepień ochronnych dzieci?

06 Listopada 2020, 15:17 strzykawka zastrzyk szczepienie

W dobie epidemii koronawirusa niekiedy pojawiają się problemy z realizacją sczepień ochronnych dzieci. Jak uspokajają lekarze, przesunięcie o dwa czy cztery tygodnie terminu szczepienia nie stanowi zagrożenia dla dziecka, a takie przesunięcia zdarzały się także przed epidemią np. z powodu choroby dziecka czy braku dostępu do szczepionki. Kilka dni temu Główny Inspektor Sanitarny opublikował komunikat ws. Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na 2021 rok zawierający także zasady realizacji szczepień w czasie pandemii COVID-19. Co zaleca GIS?

Jak podkreśliła w rozmowie z Polityką Zdrowotną Bożena Janicka, Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zrzeszającego lekarzy rodzinnych, szczepienia wynikające z kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych są realizowane, a lekarze wykonują też szczepienia zalecane, które cieszą się obecnie nawet większym zainteresowaniem.

- Bezwzględnie próbujemy tam gdzie jest to tylko możliwe szczepić dzieci. Szczepienia wykonujemy, bo wiadomo, że przynoszą odporność. Wstrzymane są ewentualnie planowane bilanse dzieci określone dla danego wieku;  wykonujemy je obecnie wtedy, gdy jest jakiś problem zgłaszany przez higienistkę lub rodzica, a pozostałe odraczamy, aby unikać dodatkowego kontaktu w placówce - podkreśla B. Janicka.

Jak mówi, zdarzają się obecnie opóźnienia w wykonywaniu szczepień ochronnych dzieci wynikające z problemów ogranizacyjnych, gdy np. pracownicy przychodni są w kwarantannie. Jednocześnie podkreśla, że szczepienia są wykonywane w reżimie sanitarnym, czyli obowiązują maseczki, odkażanie i wyznaczanie konkretnych godzin tak, aby ograniczyć kontakt między pacjentami.

- Jeżeli chodzi o odroczenia szczepień, to należy uspokoić rodziców, ponieważ mogą one wynikać obecnie z problemów organizacyjnych - wskzała. Jednocześnie dodała, że poza epidemią również zdarzają się odroczenia wynikające np. ze stanu zdrowia dziecka czy braku dostępu do samej szczepionki. - Zdarzają się odroczenia nawet o dwa tygodnie, miesiąc i to nie stanowi żadnego zagrożenia dla dziecka - zapewnia B. Janicka. Jak dodaje, każdy przypadek jest rozpatrywany przez lekarza indywidualnie i wówczas podejmowana jest decyzja o terminie szczepienia.

Zasady realizacji szczepień od GIS

Kilka dni temu Główny Inspektor Sanitarny opublikował komunikat ws. Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na 2021 rok. 

Zawiera on także zasady przeprowadzania i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Jak wskazuje GIS, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19, zwaną dalej „epidemią COVID-19” obowiązkowe (oraz zalecane) szczepienia ochronne dzieci i młodzieży należy przeprowadzać z zachowaniem należytej staranności w zapobieganiu styczności z osobami chorymi, z uwzględnieniem następujących zaleceń:

1) nie rekomenduje się odraczania terminów przeprowadzania szczepień podstawowych z powodów organizacyjnych. Terminy przeprowadzania szczepień podstawowych mogą zostać przyśpieszone, zaś odstępy czasu pomiędzy kolejnymi dawkami pierwotnymi szczepienia podstawowego mogą ulec skróceniu do minimalnych zalecanych przez wytwórcę szczepionki w ChPL, gdy jest to uzasadnione zamiarem przeprowadzenia szczepienia przed spodziewanym epidemicznym wzrostem liczby zachorowań w przebiegu epidemii COVID-19;

2) w wyjątkowych sytuacjach, o ile z powodów wynikających z trwającej epidemii COVID-19 nie jest możliwe przeprowadzanie lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz szczepień, dopuszcza się czasowe odraczanie terminów przeprowadzania szczepień uzupełniających (dawek kończących schemat szczepienia podstawowego) – nie dłużej niż o 3 miesiące, oraz szczepień przypominających – nie dłużej niż o 12 miesięcy;

3) w przypadku czasowego albo długotrwałego odroczenia w przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych, każdorazowo należy przeprowadzić szczepienia wyrównawcze, w tym należy ustalić IKSz (indywidualny kalendarz szczepień);

4) do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki nad dziećmi zdrowymi należy stosować, odpowiednio do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, obowiązujące przepisy prawne.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz