NFZ: nowela zarządzenia dot. umów na SOR i izby przyjęć

10 Listopada 2020, 10:37 NFZ narodowy fundusz zdrowia

NFZ znowelizował zarządzenie ws. określania warunków, zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć.

Chodzi o zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia
w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z nowelizacji ustawy o świadczeniach dokonanych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493).

"Na podstawie znowelizowanych przepisów realizacja i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia reprezentowanym przez Prezesa Funduszu, w imieniu którego działa dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, jest upoważniony do wykonywania czynności związanych z zawieraniem, rozliczaniem i monitorowaniem realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć. W związku z powyższym zmianie uległ załącznik nr 2 do zarządzenia stanowiący wzór umowy o udzielanie przedmiotowych świadczeń" - wyjaśnia Fundusz.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz