Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia

12 Listopada 2020, 9:36

Cyfrowa transformacja w czasach przełomu oraz szanse i kierunki rozwoju e-zdrowia będą wiodącymi tematami piątej edycji Forum e-Zdrowia. Międzynarodowa konferencja odbędzie się 
w formule on-line w dniach 17 – 19 listopada 2020 r. W roli prelegentów i panelistów wystąpią polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący ekosystem zdrowia, w tym: stronę rządową i samorządową, środowiska medyczne, dostawców świadczeń zdrowotnych i technologii oraz środowiska pacjentów. Polityka Zdrowotna objęła wydarzenie swoim patronatem.

E-zdrowie globalnie

Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację w obszarze zdrowia na świecie, a świadomość znaczenia i wykorzystania e-zdrowia znacząco wzrosła we wszystkich grupach. Rozwiązania e-zdrowia okazują się skuteczne,  w wielu przypadkach umożliwiając zdalne zapewnienie opieki zdrowotnej, co w szczególności przyczynia się do obniżenia ryzyka zakażenia koronawirusem. Wprowadzanie kolejnych rozwiązań e-zdrowia daje szansę na lepszą i efektywniejszą opiekę, zwłaszcza przez zapewnienie jej ciągłości i integracji, ale też rodzi liczne ryzyka i wzywania.

Uczestnicy tegorocznej edycji Forum e-Zdrowia będą rozmawiać o głównych aspektach przełomu 
i jego skutkach w skali globalnej i lokalnej. W sytuacji obecnego i przyszłych kryzysów powracają pytania o  wagę  międzynarodowej i globalnej współpracy, wymiany danych i tworzenie cyfrowych ekosystemów. Na konkretnych przykładach szpitali w Polsce, Danii, Izraela i Wielkiej Brytanii zaprezentowane zostaną dobre praktyki z obszaru e-zdrowia wdrożone w walce z koronawirusem. Na konferencji nie zabraknie bieżących tematów z obszaru e-zdrowia w Polsce. 

Pacjent w centrum uwagi

Jednym z wiodących wątków drugiego dnia Forum będzie perspektywa i doświadczenie pacjenta. To człowiek – pacjent jest najważniejszym elementem cyfrowej transformacji, a ideę pacjentocentryzmu, potrzebę oddolnego procesu informatyzacji i zaangażowania pacjenta w proces leczenia i utrzymania zdrowia wskazywał podczas ubiegłorocznej konferencji obecny minister zdrowia, Adam Niedzielski. Tematem kilku wystąpień i paneli będzie ciągłość opieki nad pacjentem w kontekście rozwiązań cyfrowych, przenoszenia ciężaru opieki z reaktywności na prewencję i teleopiekę. 

Trzeci dzień konferencji będzie poświęcony platformom i technologiom cyfrowego zdrowia, m.in. sztucznej inteligencji, cyfrowym narzędziom terapeutycznym, wykorzystywaniu i ochronie danych medycznych. Prezentowane będą też efektywne ekosystemy rozwoju cyfrowego zdrowia oraz rozwiązania technologiczne wdrożone z sukcesem w Polsce i na wielu krajach świata: w Finlandii, Danii, czy Izraelu. 

Forum e-Zdrowia to spotkania i dyskusja z globalnymi liderami w obszarze e-zdrowia, m. in. Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Europe i Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) służą wymianie światowych doświadczeń i dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz znalezieniu optymalnych  rekomendacji wprowadzenia zmian w Polsce. Konferencja jest organizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny – Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych 

Więcej informacji na stronie: http://forumezdrowia.pl/

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz