Dwa miesiące do e-skierowania w całym kraju

12 Listopada 2020, 11:38 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Za 2 miesiące wchodzi w życie ustawowy obowiązek wystawiania w Polsce e-skierowań. Od 8 stycznia 2021 roku skierowania – z kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami – będą mogły być wystawiane wyłącznie elektronicznie. Do końca października br. 33 tysiące lekarzy wystawiło ponad 3 mln e-skierowań, a w każdym tygodniu do systemu podłącza się ok. 140 nowych podmiotów. 

– Mamy świadomość, że obecna sytuacja epidemiczna powoduje potrzebę koncentrowania się placówek medycznych głównie na bieżących zadaniach związanych z walką z koronawirusem, staramy się jednak, żeby tempo cyfryzacji zdrowia nie zwalniało. Warto pamiętać, że e-skierowania przynoszą realne korzyści również w warunkach pandemii, pozwalają m.in. na skierowanie pacjenta w trakcie teleporady na kolejną wizytę czy badanie oraz umożliwiają zdalną rejestrację. Jesteśmy w stałym kontakcie ze środowiskiem medycznym, zapewniamy placówkom wsparcie techniczne oraz program szkoleń w ramach Akademii CeZ, a NFZ uruchomił dodatkowe finansowanie. W nowym cyklu „#eskierowanieGO” pokażemy ponadto dobre praktyki i oddamy głos lekarzom, ponieważ to oni najlepiej opowiedzą o korzyściach tego rozwiązania – mówi Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

E-skierowanie w liczbach 

Dynamika przyrostu nowych e-skierowań w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła. Tylko w październiku wystawiono prawie tyle samo elektronicznych skierowań, co w pierwszych ośmiu miesiącach 2020 roku. Przełomowy moment nastąpił w lipcu br., gdy Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dodatkowe finansowanie za obsługę e-skierowania. W porównaniu z czerwcem, wystawiono wtedy prawie 6 razy więcej tych elektronicznych dokumentów.  

 

E-skierowanie wystawia obecnie 54 proc. placówek medycznych, a 34 proc. jest gotowych do ich realizowania. W każdym tygodniu do systemu podłącza się ok. 140 nowych podmiotów. Najwięcej podmiotów jest gotowych do e-skierowania w województwie lubelskim (65 proc.), najmniej w województwie wielkopolskim (42 proc.). W skali kraju średnio dziennie wystawianych jest dziś ok. 30 tys. e-skierowań, natomiast na początku października notowane były rekordowe liczby nowych e-skierowań – nawet 50 tys. dziennie.

Jak wskazuje dyrektor A. Kister spadek średniej liczby wystawianych dziennie e-skierowań związany jest z ogólnym spadkiem wystawianych skierowań w związku z koronawirusem i ograniczeniem zabiegów planowych.

Najwięcej elektronicznych skierowań wystawili lekarze w wieku od 50 do 59 lat – ponad 1,1 mln. Natomiast najliczniejszą grupą pacjentów, którzy je otrzymali, stanowiły osoby powyżej 60. roku życia – ponad 350 tys.

Najwięcej e-skierowań jest wystawianych do poradni urazowo-ortopedycznej, okulistycznej oraz chirurgii ogólnej.

 

Na co wystawia się e-skierowanie? 

Skierowania w postaci elektronicznej od 8 stycznia 2021 roku będą obowiązkowo wystawiane na takie świadczenia medyczne jak:

• ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,

leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

• badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,

badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

Na pozostałe świadczenia medyczne, skierowania będą wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. w postaci papierowej.

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz