PE za zwiększeniem nakładów na zdrowie

13 Listopada 2020, 16:13 Parlament Europejski

W piątek (13. listopada) Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie EU4HealthWedług posłów potrzebny jest ambitny program zdrowotny UE, by wypełnić luki ujawnione przez COVID-19 i by służba zdrowia była gotowa na przyszłe zagrożenia dla zdrowia publicznego. Ich zdaniem, nie będzie to możliwe, jeśli zgodnie z propozycją państw członkowskich budżet programu zostanie zmniejszony do 1,7 mld euro

 

 

 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego mówią, że COVID-19 unaocznił nam, jak bardzo Unia potrzebuje ambitnego programu, który pomoże europejskim systemom opieki zdrowotnej stawić czoła przyszłym zagrożeniom zdrowia publicznego. W ten sposób Unia pozostałaby najzdrowszym regionem na świecie. Według Parlamentu, nie będzie to możliwe, jeśli zgodnie z propozycją państw członkowskich budżet programu zostanie zmniejszony do 1,7 mld euro. Zgodnie z niedawnym kompromisem dotyczącym budżetu długoterminowego posłowie przekonali państwa członkowskie do potrojenia budżetu programu  (do 5,1 mld euro).

 #EU4Health nowe środki na zdrowie

Transgraniczne zagrożenia zdrowia

 

Posłowie chcą również zwiększyć współpracę na szczeblu unijnym, dzięki czemu będziemy lepiej przygotowani na wypadek kryzysu zdrowotnego. Takiej współpracy ma służyć np. utworzenie europejskiego mechanizmu reagowania w dziedzinie zdrowia.

Zdaniem parlamentarzystów należy również stworzyć unijny portal komunikacyjny, gdzie będą umieszczane dokładnie sprawdzone informacje i ostrzeżenia kierowane do ogółu społeczeństwa. Portal będzie służyć także zwalczaniu dezinformacji. Apelują także o zwiększenie uprawnień dla Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejskiej Agencja Leków (EMA).

Zapewnienie dostępności i przystępności cenowej leków i wyrobów medycznych we wszystkich państwach członkowskich

Kryzys COVID-19 uwypuklił wiele słabości krajowych systemów opieki zdrowotnej, w tym ich zależność od krajów spoza UE w zakresie dostaw leków, wyrobów medycznych, a także środków ochrony osobistej.

Program powinien zatem wspierać rozwój europejskiego systemu monitorowania, zgłaszania i powiadamiania o niedoborach leków, wyrobów medycznych, szczepionek, narzędzi diagnostycznych i innych produktów ochrony zdrowia. Jak wskazują posłowie, zapobiegłoby to rozdrobnieniu jednolitego rynku i zapewniło większą dostępność i przystępność cenową tych produktów. Ich łańcuchy dostaw byłyby również mniej zależne od państw spoza UE.

Pozostałe wyzwania zdrowotne w UE

Aby osiągnąć cele programu, w sprawozdaniu proponuje się również większe skupienie się na zapobieganiu chorobom poprzez usprawnienie służby zdrowia i zajęcie się zagrożeniami zdrowia, takimi jak nadużywanie alkoholu i palenie tytoniu .

Jak wskazują parlamentarzyści, systemy opieki zdrowotnej należy scyfryzować, w czym pomoże utworzenie i wdrożenie europejskiej elektronicznej karty zdrowia .

Posłowie chcą również powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego obejmującego dostęp do praw i zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Chcą oni także zintensyfikować walkę UE z rakiem harmonizując ją z europejskim planem walki z rakiem.

Aby zapewnić skuteczną realizację programu, posłowie proponują utworzenie grupy sterującej złożonej z niezależnych ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego.

Parlament rozpocznie teraz negocjację z państwami członkowskimi, tak aby móc zacząć realizować program od początku 2021 r.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz