Zdrowotny tydzień w UE

16 Listopada 2020, 9:54 Unia Europejska, flaga

Miniony tydzień w Brukseli upłynął pod znakiem wielu wydarzeń i spotkań o tematyce zdrowotnej. Jakie decyzje podjęto i o czym dyskutowali europejscy decydenci? Poniżej autorski skrót najważniejszych wydarzeń.

Powołano naukową platformę doradczą do spraw COVID-19

13 listopada odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów w ramach naukowej platformy doradczej ds. COVID-19. Rozwiązanie ma za zadanie ułatwić skoordynowanie doradztwa naukowego dotyczącego środków zaradczych podejmowanych na terenie państw członkowskich UE w czasie pandemii. Ponadto, platforma ma stanowić uzupełnienie panelu doradczego Przewodniczącej KE ds. COVID-19 oraz prac Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). 

Dodatkowe pieniądze na szczepienia

12 listopada Unia Europejska ogłosiła dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 100 mln euro na zakup szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, dla krajów o niskim i średnim dochodzie, w ramach programu COVAX. Program ten ma umożliwić zakup 2 mld dawek szczepionki do końca 2021 r. Więcej informacji tutaj.

Kolejne posiedzenie Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem w PE

12 listopada odbyło się kolejne już posiedzenie Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem w Parlamencie Europejskim. Podczas spotkania zaproszeni eksperci przedstawili europosłom szczegółowe informacje dotyczące m.in. możliwości wsparcia badań nad rakiem w kontekście wzmocnienia profilaktyki, diagnostyki, leczenia i innowacji. Więcej informacji tutaj.

Komisja proponuje utworzenie europejskiej przestrzeni danych zdrowotnych

11 listopada Komisja Europejska i prezydencja niemiecka Rady UE ogłosiły zamiar współpracy na rzecz bezpiecznego i zorientowanego na potrzeby pacjenta wykorzystywania danych zdrowotnych w Europie. Utworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia będzie integralną częścią budowy Europejskiej Unii Zdrowotnej. Jeszcze w tym roku planowane jest przedstawienie aktu dotyczącego zarządzania danymi, wspierającego ponowne wykorzystywanie danych publicznych, takich jak dane dotyczące zdrowia. Na przyszły rok planowana jest inicjatywa ustawodawcza dotycząca europejskiej przestrzeni danych zdrowotnych – zgodnie z programem prac KE na 2021 r.

Powstała Europejska Unia Zdrowotna

11 listopada Komisja Europejska ogłosiła podjęcie pierwszych kroków w celu utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej, której powstanie zapowiedziała Przewodnicząca KE - Ursula von der Leyen. Założenia Unii Zdrowotnej opierają się na zmianie obecnych ram prawnych dotyczących poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowotnych, na wzmocnieniu gotowości na sytuacje kryzysowe, a także zwiększeniu roli Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejskiej Agencji Leków (EMA). Więcej informacji tutaj.

Kontrakt na szczepionkę Pfizer i BioNTech

10  listopada Przewodnicząca Komisji Europejskiej – Ursula von der Leyen zapowiedziała podpisanie umowy z firmą Pfizer i BioNTech na nawet 300 mln dawek szczepionki na koronawirusa. Jak podkreślała U. Von der Leyen, jak dotąd jest to najbardziej obiecujący preparat. Jest to czwarty z kolei kontrakt, jaki podpisano z różnymi firmami farmaceutycznymi na dostarczenie przyszłej szczepionki.

Porozumienie w sprawie długoterminowego budżetu UE

10 listopada Parlament Europejski i państwa UE w Radzie zawarły porozumienie dotyczące kolejnego długoterminowego budżetu, a także narzędzia NextGenerationEU. Całość kwoty na jaką opiewa pakiet wynosi 1,8 bln euro – po przyjęciu, będzie to najwyżej finansowany dotychczas w historii pakiet z budżetu UE. Część pieniędzy ma zostać przeznaczona na finansowanie nowego programu działań w sektorze zdrowia – UE dla zdrowia. Więcej informacji tutaj.

Szczyt Bałkanów Zachodnich w Sofii

10 listopada w Sofii odbył się szczyt Bałkanów Zachodnich, podczas którego przywódcy tych państw zobowiązali się do dalszego zacieśniania współpracy regionalnej na drodze do integracji europejskiej. Zatwierdzone inicjatywy będą wspierane przez plan gospodarczy i inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich, który Komisja Europejska przyjęła 6 października 2020 r. Celem planu jest mobilizacja unijnych funduszy w kwocie do 9 mld euro. Pieniądze mają być wydatkowane m.in. na działania służące przyspieszeniu ożywienia społeczno-gospodarczego w regionie po pandemii koronawirusa.

Kolejne pieniądze na pomoc dla Afryki

9 listopada Komisja Europejska ogłosiła finansowanie w wysokości 92 mln euro dla Burkina Faso, Mauretanii, Nigru i Czadu w ramach współpracy z regionem Sahel. Celem porozumienia jest wsparcie społeczeństw wymienionych państw w walce ze skutkami pandemii koronawirusa – m.in. poprzez wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej oraz zmniejszanie ekonomicznych i społecznych następstw obecnej sytuacji epidemiologicznej.

dr Paweł Koczkodaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz