Parlamentarny tydzień w pigułce

16 Listopada 2020, 9:29 kalendarz

Wtorek

Sejm

15:00 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, w planach posiedzenia:

  • Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji branży fitness i planowanych działań pomocowych w związku z wybuchem pandemii COVID-19

Senat

11:00 Posiedzenie Komisji Zdrowia, w planach posiedzenia:

  • Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.
  • Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
  • Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. Rozpatrzenie ustawy o zawodzie farmaceuty. Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

Środa, czwartek

21. posiedzenie Sejmu IX kadencji, plan posiedzenia może zostać uzupełniony o;

  • Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu finansów państwa, sytuacji finansowej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ze wskazaniem wydatków poniesionych przez Grupę w 2020 r. w związku ze zwalczaniem kryzysu gospodarczego wywołanego zamrożeniem gospodarki przez rząd, a także źródeł ich finansowania.
  • Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań na drugą falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

 

Piątek

Sejm

10:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

  • „Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępności lecznictwa psychiatrycznego oraz opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży.”

Senat

12:00 Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, w planach posiedzenia:

  • Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych o stanie prac nad przygotowaniem nowego systemu orzekania o niepełnosprawności.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz