Szpital Narodowy: nie obserwujemy braków miejsc w szpitalach w Warszawie

16 Listopada 2020, 11:30 szpital polowy tymczasowy covid

Szpital Narodowy przyjmuje już pierwszych pacjentów z koronawirusem. Obecnie obłożenie szpitala wynosi około 10 proc. wszystkich łóżek dla pacjentów covidowych. 

Z informacji przekazanych naszej Redakcji przez zespół Szpitala Narodowego wynika, że w sobotę w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym przebywało 32 pacjentów covidowych na 300 dysponowanych obecnie łóżek. Łącznie do szpitala przyjęto około 50 pacjentów z czego część została już wypisana.  

Ile odmów przyjęcia pacjentów do Szpitala Narodowego?

Przedstawiciele szpitala informują, że do placówki tymczasowej skierowano około 130 zgłoszeń o przyjęcie nowych pacjentów.

Odmówiono przyjęcia 80 z nich, a powodem było  "niespełnianie kryteriów przyjęcia I fazy".

Przypomnijmy, że do Szpitala Narodowego mogą zostać przyjęci pacjenci zakażeni koronawirusowem o lekkim stanie wymagającym hospitalizacji.

 - Pacjenci w pogarszającym się stanie, z narastającą niewydolnością oddechową, którym grozi intubacja lub nagłe załamanie stanu zdrowia, są przekazywani po ustaleniu przez centrum koordynacyjne do CSK MSWIA - wskazuje zespół Szpitala Narodowego. 

W odpowiedzi dla naszej redakcji przedstawiciele szpitala tymczasowego podkreślają, że w szpitalu "nie ma żadnej zwłoki w zastosowaniu jakiejkolwiek terapii" a placówka dysponuje zarówno tlenoterapią wysokoprzepływową, jak i respiratorami.

Dlaczego możliwości szpitala nie są wykorzystywane w pełni?

Jak zapewniają przedstawiciele Szpitala Narodowego "dzisiaj nie obserwujemy sytuacji, by brakowało miejsc w szpitalach w Warszawie."

- Wolnych jednak nie ma dużo. Szpital narodowy w fazie I ma na celu przejęcie pacjentów w stosunkowo lekkim stanie, ale takich którzy muszą być hospitalizowani. Dzięki temu zwalniamy miejsce w szpitalach wyższej referencyjności gdzie powinni być leczeni pacjenci wymagający leczenia wielospecjalistycznego - zapewnia zespół Szpitala Narodowego.

Czy Szpital Narodowy wykorzystuje potencjał zatrudnionej kadry medycznej?

Łącznie w Szpitalu Narodowym zatrudnionych jest 120 lekarzy i lekarek oraz 300 osób pozostałego personelu medycznego, tj: pielęgniarek i pielęgniarzy, ratowników medycznych czy opiekunów medycznych.

Czy opieka nad 30 pacjentami wymaga tak licznej kadry? Jak wskazują przedstawiciele Szpitala Narodowego, podczas jednej zmiany pracuje teraz około 40 osób. Co należy podkreślić, pracownicy medyczni nie pracują w formie pełnego etatu. - Są to dodatkowe dyżury, które medycy biorą w swoim wolnym czasie - podkreślają przedstawiciele Szpitala Narodowego.

Jednocześnie, "personel nie jest rotowany pomiędzy szpitalem tymczasowym, jakim jest Szpital Narodowy, a CSK MSWiA. Tym samym uruchomienie szpitala nie wpłynęło na pracę personelu w CSK MSWiA. Umowy zawierane są na pracę w szpitalu tymczasowym."

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz