Rozporządzenie o wykazie leków dostępnych w punktach aptecznych ujednolicone

17 Listopada 2020, 10:30 Leki apteka

Chodzi o obwieszczenie MZ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Właściciele punktów aptecznychjuż od lat postulują rozszerzenie listy produktów, jakie mogą być sprzedawane w tych punktach. Jak argumentują, w małych miejscowościach, pacjenci zaopatrują się w leki często właśnie w tych punktach, ponieważ dojazd do apteki w innej miejscowości jest dla nich utrudniony. Leki w punktach aptecznych - ta kwestia wymaga uregulowania?,  IGWPAiA apeluje do MZ o rozszerzenie listy leków dostępnych w punktach aptecznych

Czy obwieszczenie o ujednoliconym tekście rozporządzenia coś zmienia w tym zakresie? Tekst rozporządzenia został ujednolicony, czyli w jednym miejscu są zebrane zmiany, których dokonywano, jednak lista produktów dostępnych w punktach aptecznych stanowiąca załącznik do rozporządzenia nie zmieniła się.

Być może zmiany na tej liście resort przygotuje w kolejnym roku, bo w MZ trwają prace nad koncepcją uaktualnienia wykazu. Informował o tym w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Jednocześnie resort wskazuje, że "nie ma żadnych wiarygodnych i miarodajnych danych wskazujących w sposób niebudzący wątpliwości, że jedynym czy choćby głównym źródłem leków dla pacjentów wiejskich są zlokalizowane na wsiach punkty apteczne" i argumentuje, że aptek ogólnodostępnych jest znacznie więcej i funkcjonują również na wsiach, a również mobilność mieszkańców wsi jest znacznie większa.

Polecamy także: 

Koronawirus a dostęp do leków w punktach aptecznych

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz