Senat. Komisja zdrowia za poprawkami do ustawy o zawodzie farmaceuty

17 Listopada 2020, 15:21 apteka farmaceuta leki

Wprowadzenie terminu "uporczywości" w kontekście naruszania samodzielności zawodowej farmaceuty, umożliwienie wykonywania szczepień ochronnych w aptekach, obowiązkowe ubezpieczenie dla farmaceutów - to część zmian w ustawie o zawodzie farmaceuty, za którymi opowiedziała się senacka Komisja Zdrowia.

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia, przegłosowano poprawki do ustawy o zawodzie farmaceuty.

Zgodnie z przewidywaniami zostały przyjęte zmiany, które były odrzucane podczas prac nad ustawą w Sejmie. 

Szczepienia w aptekach

O dodanie możliwości wykonywania szczepień ochronnych w aptece przez farmaceutów wnioskowała senator Beata Małecka Libera.

Przeciw propozycji był resort zdrowia. Jak wskazywał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski,obecnie przygotowywana jest strategia dotycząca szczepień przeciwko COVID-19 i prawdopodobnie resort podczas najbliższego posiedzenia plenarnego Sejmu przedstawi więcej szczegółów na jej temat. 

Komisja przyjęła poprawkę wraz z przepisami precyzującymi kwestię szkoleń farmaceutów w zakresie wykonywania szczepień.

Ubezpieczenie farmaceuty 

Kolejna poprawka dotyczyła obowiązkowego ubezpieczenia dla farmaceutów, tak jak ma to miejsce w przypadku lekarzy. Chodzi o to by aptekarz podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu za szkody wywołane świadczeniem opieki farmaceutycznej lub usług farmaceutycznych lub zaniechania ich udzielenia. 

Resort zdrowia był przeciw poprawce. Maciej Miłkowski argumentował przy tym, że koszt ubezpieczenia może podnieść koszty świadczenia dla Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Komisja opowiedziała się za wprowadzeniem poprawki.

Zasada "uporczywości" w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności

Senatorowie z Komisji Zdrowia przyjęli także poprawkę, która wprowadza słowo „uporczywie” w przepisie umożliwiającym cofnięcie zezwolenia, w sytuacji uniemożliwiania niezależnego świadczenia farmaceucie opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych. 

Powrócono tym samym do poprzedniego brzmienia zapisu, który przewidywał, że zezwolenie można cofnąć, jeśli podmiot prowadzący aptekę uporczywie narusza samodzielność zawodową farmaceuty

Senatorowie przyjęli także poprawkę dotyczącą unieruchomienia hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki lub punktu aptecznego na 3 miesiące przez Wojewódzką Inspekcję Farmaceutyczną, jeśli podmiot prowadzący tę placówkę uniemożliwiania realizację zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej.

Senatorowie opowiedzieli się za tym, by w pierwszej kolejności podmiot otrzymał 3 miesiące na usunięcie wskazanego naruszenia, a dopiero po tym okresie WIF będzie mógł wydać decyzję o unieruchomieniu takiej placówki.

Klauzula sumienia aptekarza

Komisja Zdrowia poparła także poprawkę wniesioną przez senatora Wojciecha Koniecznego, która ma być odpowiedzią na ostatnie doniesienia, jakoby farmaceuci i technicy farmaceutyczni mogli odmawiać wydawania prezerwatyw.

Poprawka zakłada doprecyzowanie przepisów Prawa farmaceutycznego, tak by pozbawić farmaceutę lub technika farmaceutycznego możliwości odmowy wydania produktu leczniczego stosowanego w antykoncepcji oraz wyrobów medycznych stosowanych w antykoncepcji. 

Teraz senatorowie przedstawią sprawozdanie z prac Komisji na posiedzeniu plenarnym Senatu. 


Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz