Adamed chce leczyć pacjentów z COVID-19

17 Listopada 2020, 16:10 covid leczenie szpital epidemia koronawirus

Arechin, okrzyknięty wiosną "lekiem na koronawirusa" od krajowego producenta, stracił oficjalnie ten status na wniosek producenta. Jednocześnie Adamed wnioskuje o dodanie nowego wskazania terapeutycznego dotyczącego leczenia pacjentów z COVID-19 dla innego produktu leczniczego z portfolio firmy.

Firma Adamed 21 października złożyła do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o zmianę porejestracyjną, polegającą na usunięciu wskazania terapeutycznego dla produktu Arechin: „leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta, takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 w warunkach szpitalnych”. 

Substancja czynna, którą zawiera Arechin, to chlorochina - znany od kilkudziesięciu lat środek m.in na malarię i schorzenia reumatyczne. Na początku pandemii dawał nadzieję na tani, łatwo dostępny lek wspomagający leczenie po zakażeniu koronawirusem.

Firma ostatecznie zawnioskowała o usunięcie tego wskazania dla swojego produktu w oparciu o dane opublikowane na stronie Światowej Organizacji Zdrowia oraz "Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych", w których eksperci stwierdzili brak wpływu na przebieg choroby lub na zmniejszenie śmiertelności pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w zdefiniowanych ramionach badania dla leków zwierających m.in. chlorochinę.

Inny produkt Adamed może okazać się przydatny w walce z COVID-19

Jednocześnie Adamed informuje, iż zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków (EMA), na podstawie opublikowanych wyników badania RECOVERY, firma podjęła decyzję o złożeniu wniosku o dodanie nowego wskazania terapeutycznego dotyczącego leczenia pacjentów z Covid-19 dla produktu leczniczego Pabi-Dexamethason zawierającego substancję czynną deksametazon.

W przeprowadzonym badaniu RECOVERY, stwierdzono, że leczenie deksametazonem u pacjentów wentylowanych mechanicznie wiązało się z redukcją ryzyka zgonu o 35%, natomiast u pacjentów wymagających tlenoterapii o 20%. Stosowanie deksametazonu nie przynosiło dodatkowych korzyści zdrowotnych u pacjentów, którzy nie wymagali wspomagania oddychania.

Wyniki wspomnianego badania oraz innych prób klinicznych z udziałem sterydów w leczeniu pacjentów z Covid-19 znalazły także swoje potwierdzenie i odzwierciedlenie w rekomendacjach panelu Ekspertów WHO opublikowanych 2 września 2020.

Panel sformułował dwie kluczowe rekomendacje: zalecenie dotyczące ogólnoustrojowego leczenia kortykosteroidami (np. 6 mg deksametazonu doustnie lub dożylnie dziennie lub 50 mg hydrokortyzonu dożylnie co 8 godzin) przez 7 do 10 dni u pacjentów z ciężkim i krytycznym COVID-19 oraz warunkowe zalecenie niestosowania terapii kortykosteroidami u pacjentów z łagodnym COVID-19.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz