Europejskie dane zdrowotne po nowemu

18 Listopada 2020, 8:43 dane wyniki analiza dokument

11 listopada Komisja Europejska i prezydencja niemiecka Rady UE ogłosiły rozpoczęcie prac nad poprawą bezpiecznego i zorientowanego na potrzeby pacjenta wykorzystywania danych zdrowotnych w Europie. Utworzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia będzie częścią większego projektu - Europejskiej Unii Zdrowotnej. „Do 2025 r. pacjenci ze wszystkich państw członkowskich powinni mieć możliwość udostępniania wybranym pracownikom ochrony zdrowia swoich danych podczas podróży do innego kraju” - powiedziała Stella Kyriakides, Komisarz ds. zdrowia w Komisji Europejskiej.

Geneza

Europejska Unia Zdrowotna (EUZ) to koncepcja zaproponowana przez Przewodnicząca KE - Ursulę von der Leyen we wrześniu br. podczas debaty o stanie Unii Europejskiej – SOTEU (więcej na ten temat tutaj). W ubiegłym tygodniu, podjęto pierwsze kroki w celu uruchomienia inicjatywy. Założenia Unii Zdrowotnej opierają się na zmianie obecnych ram prawnych dotyczących poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowotnych. Ponadto, powstanie EUZ zakłada wzmocnienie gotowości na sytuacje kryzysowe, a także zwiększenie roli Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejskiej Agencji Leków (EMA). Częścią wymienionych działań ma być również budowa Europejskiej przestrzeni danych zdrowotnych.

Europejska przestrzeń danych zdrowotnych 

Jeszcze w tym roku planowane jest przedstawienie aktu dotyczącego zarządzania danymi, ułatwiającego ponowne wykorzystywanie danych publicznych, także tych dotyczących zdrowia. Zgodnie z programem prac KE na 2021 r., na przyszły roku  planowana jest inicjatywa ustawodawcza dotycząca europejskiej przestrzeni danych zdrowotnych. Jak wyjaśniał Komisarz ds. rynku wewnętrznego UE, Thierry Breton, proponowane rozwiązanie ustanowi ramy dla wykorzystywania danych – „Przygotowywany akt prawny dotyczący zarządzania danymi ustanowi ramy horyzontalne dla wykorzystywania i ponownego wykorzystywania szczególnie chronionych i wartościowych danych w dziedzinach takich jak zdrowie. Ułatwi on stworzenie sektorowych europejskich przestrzeni danych, w tym wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia”. 

Przyszłe działania

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie KE, na 2021 r. zaplanowano szereg działań, które mają za zadanie utorować drogę do ostatecznego powstania Europejskiej przestrzeni danych zdrowotnych. Odnosi się to m.in. do opracowania kodeksów postępowania w przypadku ponownego wykorzystywania danych zdrowotnych czy przedstawienia propozycji rozwiązań odnoszących się do zarządzania, infrastruktury i jakości danych zdrowotnych. Przedmiotem prac mają być także inwestycje w Europejską przestrzeń danych zdrowotnych w ramach Programu UE dla zdrowia, programu Horyzont Europa i Cyfrowa Europa. 

dr Paweł Koczkodaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz