A.Niedzielski: przygotowałem program odbudowy zdrowia Polaków

18 Listopada 2020, 12:20

Przygotowałem program odbudowy zdrowia Polaków - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Program zakłada m.in. ocenę stanu zdrowia u osób 40 plus, zdjęcie limitów ze specjalistyki, poszerzenie funkcjonalności krajowej sieci onkologicznej i rozszerzenie jej działania, powstanie krajowej sieci kardiologicznej, rozbudowa opieki środowiskowej w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Program miałby zacząć funkcjonować od stycznia.

Jak podkreślał A. Niedzielski, zdrowie Polaków, to nie tylko kwestia zachorowania na koronawirusa, a głównym zabójcą w Polsce pozostają cały czas choroby kardiologiczne oraz choroby onkologiczne.

- Jesteśmy w sytuacji, gdzie przestrzeń dyskusji na temat zdrowia publicznego zdominował covid, ale ma to swoje negatywne konsekwencje. Widzimy po statystykach, że zgony z powodów innych niż covidowe, przyrastają. Dlatego przyglądamy się bacznie temu, co się dzieje z dostępnością służby zdrowia i mamy wiele sygnałów, ze dobrze się nie dzieje - mówił minister.

Jak mówił wynika to m.in. z covid, ale też z innych elementów ograniczających dostępność. Wskazywał, że np. w szpitalnictwie barierą jest zmiana części łóżek na covidowe, a w pozostałych zakresach - przejście na teleporady, które są obecnie dominującą formą wizyty.

Kontrole w POZ

- Zleciłem NFZ stałe monitorowanie dostępności do wizyt w trybie bezpośredniej wizyty - mówił minister i dodał, że kontrola dotyczy też możliwości dodzwonienia się do przychodni. Wskazał, że zespół opracował wytyczne kiedy teleporada powinna być stosowana, ale też kiedy nie powinna być stosowana, gdy jest przeszkodą w uzyskaniu realnej pomocy od lekarza, co może prowadzić do późniejszego wychwytywania chorób, nieprowadzenia profilaktyki.

Zostań w domu nie dotyczy leczenia

- Hasło "zostań w domu" nie dotyczy kontynuacji leczenia, sytuacji gdy źle się czujemy. Lekarza trzeba odwiedzać. To ważne rzeczy, które decydują o naszym zdrowiu - przekonywał minister.

Jak poinformował, przygotował program odbudowy zdrowia Polaków, który ma być inicjowany od stycznia.

Przegląd 40-latka

A Niedzielski wymienił założenia programu. - Będzie program dla osób 40 plus, który będzie pozwalał im na przeprowadzenie pewnej podstawowej weryfikacji swojego stanu zdrowia, aby wychodząc z pandemii dokonać oceny postcovidowej swojego stanu zdrowia - mówił minister.

Bez limitów w AOS

Kolejny element to zdjęcie limitów ze specjalistyki. - Mamy uzgodnione z NFZ, że limity, które obowiązują w AOS zostaną zniesione, co umożliwi nadrobienie pewnego deficytu, który został wygenerowany przez covid - wyjaśnił minister.

Sieci onkologiczna i kardiologiczna

- Chcemy poszerzyć funkcjonalność krajowej sieci onkologicznej wprowadzając dodatkowe elementy profilaktyczne i rozszerzyć działanie sieci, bo to wciąż pilotaż - zapowiedział. Ponadto ma powstać na ten wzór także krajowa sieć kardiologiczna.

Zdrowie psychiczne

- Według badań prowadzonych przez specjalistów pandemia ma ogromne skutki dla zdrowia psychicznego Polaków, a ten czas izolacji i ograniczania kontaktów społecznych szczególnie odbija się w grupie dzieci i młodzieży. Dlatego będziemy kontynuowali proces rozbudowy opieki środowiskowej dla młodzieży, przedłużony też będzie pilotaż opieki środowiskowej dla dorosłych. 

Minister dodał, że przedłużony ma zostać także pilotaż trombektomii mechanicznej dla pacjentów po udarach.

Skutki ograniczenia dostępności do leczenia

- Te wszystkie działania mają jeden cel, abyśmy jak najszybciej zaczęli odbudowywać zdrowie Polaków nie tylko w części dotyczącej covidu. Każde zaniedbanie w tej sferze będzie prowadziło do realnych konsekwencji - podsumował minister.

A.Niedzielski odpowiadając później na pytania dziennikarzy, stwierdził ponadto, że dzisiejsza konferencja jest odpowiedzią na niepokój związany z rosnącą liczbą zgonów nie tylko z powodu koronawirusa. - Jeżeli zbyt dużo uwagi i zasobów przekierujemy w stronę covidu, to siłą rzeczy mamy ograniczenie możliwości terapeutycznych w innych zakresach. Musimy pilnować równowagi między tymi zakresami - wyjaśniał.

Większa otwartość systemu opieki zdrowotnej dla pacjentów niecovidowych

Prof. Bolesław Samoliński, podkreślał, że obserwujemy lockdown w systemie opieki zdrowotnej tego, co nie jest związane z covid. - System opieki zdrowotnej nie może byś sparaliżowany epidemią, stąd w sierpni powstał zespół ekspertów i sformułowaliśmy pewne tezy, że system musi być bardziej otwarty na pacjentów w okresie epidemii, szczególnie dla pacjentów z chorobami przewlekłymi - mówił i wskazywał, że w przypadku tych pacjentów, choroba często postępuje, więc musza mieć zapewnioną bieżącą opiekę. 

- Rozbudowa systemu covidowego nie może odbywać się kosztem systemu niecovidowego. Nasz wniosek generalny jest taki, aby placówki opieki zdrowotnej były bardziej dostępne dla pacjentów i żebyśmy zaczęli pracować tak jak przed epidemią na rzecz pacjentów nie zakażonych wirusem SarsCoV-2 - mówił prof. B. Samoliński. Jednocześnie wskazał, że przy tym trzeba nadal pamiętać o ryzykach, które kryją się za epidemią.

Teleporada nie w każdej sytuacji

Z kolei prof. Marcin Grabowski z WUM wskazywał, że teleporada jest szansą na kontynuację leczenia. - Nie deprecjonujemy telporady, która stanowi teraz podstawę opieki, ale szacujemy, że ok. 30 proc. pacjentów z chorobami przewlekłymi wymaga bezpośredniego kontaktu z lekarzem - podkreślił. Jak dodał, są to sytuacje gdy u pacjenta występują pierwsze objawy poważnej choroby, zaostrzenia choroby, konieczna jest diagnostyka, a także gdy pacjenci mają wszczepione urządzenia kardiologiczne, a nie są objęci telemonitoringiem.

Zespół opracował zalecenia w zakresie teleporad, które są adresowane do lekarzy POZ i AOS. Prof. M. Grabowski podkreślił, że osobiste porady powinny być organizowane z zachowaniem bezpieczeństwa personelu i pacjentów.

Z kolei Magdalena Kołodziej, prezes fundacji My Pacjenci zwróciła uwagę, że z badania opinii pacjentów przeprowadzonego w maju br. wynika, że trzy czwarte respondentów odpowiedziało, iż może poczekać ze swoimi problemami na koniec pandemii, a nie wiadomo jak długo jeszcze to potrwa. Jak przekonywała, pacjenci nie powinni zwlekać ze swoim leczeniem i mimo trudności domagać się wizyty u lekarza.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz