Znamy laureatów konkursu na rozwiązanie problemów polskiej służby zdrowia

23 Listopada 2020, 13:44 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie
23 Listopada 2020, 13:44

Znamy laureatów konkursu na rozwiązanie problemów polskiej służby zdrowia - „FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców systemu ochrony zdrowia”. Konkurs zakończył się 10 listopada. Jego założeniem było przygotowanie rekomendacji zmian w wybranym obszarze ochrony zdrowia na bazie najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich, ujętych w Indeksach FutureProofing Healthcare. Spośród wszystkich nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoniło trzech laureatów. 

- Konkurs FutureProofing Healthcare to niezwykła inicjatywa, która z jednej strony zachęca młodych ludzi do zapoznania się z szeroką gamą innych systemów opieki zdrowotnej, a z drugiej strony pozwala na pozyskanie – przez osoby, które mają szeroką wiedzę na ten temat – pewnego świeżego spojrzenia. Ideą konkursu było pokazanie, że nie ma bardzo złych, ale też idealnych systemów opieki zdrowotnej, każdy ma swoje minusy i plusy.  – podsumowuje obrady jury prof. Ryszard Gellert, przewodniczący Jury. 

Założeniem konkursu było przygotowanie pracy samodzielnie lub w dwuosobowym zespole i przesłanie jej w dowolnej formie – do Jurorów spłynęły więc prace w formie referatów, ale też prezentacji multimedialnych i podcastów. 

Jury zdecydowało się nagrodzić autorów następujących prac:

I miejsce – Agnieszka Pucyk oraz Dariusz Rystwej 

II miejsce – Kamila Garbarczyk oraz Weronika Marzec

III miejsce – Patryk Gabriel Wania

Zwycięska praca Agnieszki Pucyk oraz Dariusza Rystwieja, „Projekt e-Rumianek” opiera się na rozwiązaniach zastosowanych przez Niderlandy oraz opisuje problem, jakim jest budowa systemu e-zdrowia w Polsce. Zdaniem autorów pomysłem na rozwiązanie problemów polskiej służby zdrowia, jest zbudowanie krajowego i lokalnego systemu e-medycyny. Autorzy wybrali sześć celów, których realizacja może spowodować poprawę pozycji Polski w Indeksach FutureProofing Healthcare w zakresie innowacyjności i przedstawili je w formie poniższej grafiki:

 

- Atutem pracy konkursowej autorstwa Agnieszki Pucyk i Dariusza Rystweja pt. „Projekt e-Rumianek” było wskazanie na ramy wdrożeniowe projektu, co zostało docenione przez jurorów, ponieważ jest to prawdziwe podejście projektowe. Autorzy zadbali o to, abyśmy nie tylko widzieli, dlaczego mamy wprowadzić dane rozwiązania, ale również kiedy i za pomocą jakich narzędzi – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. 

- Decydując się na wybór laureatów zwracaliśmy uwagę  na ile praca odnosi się do barier, na jakie wskazują Indeksy FutureProofing Healhtcare. Postawiliśmy na te, które w ciekawy sposób inspirują się rozwiązaniami wskazanymi w kraju referencyjnym oraz starają się zaproponować rozwiązanie konkretnych bolączek, które dziś dostrzegamy w Polsce – dodaje Wiktor Janicki.

W skład Jury konkursowego weszli: prof. Ryszard Gellert (Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego), prof. Ewelina Nojszewska (Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), prof. Jarosław Pinkas (Główny Inspektor Sanitarny), dr Małgorzata Gałązka-Sobotka (Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego) oraz Wiktor Janicki  (Dyrektor Generalny Roche Polska). 

Organizatorem konkursu była firma Roche Polska, a jego partnerem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uczelnia Łazarskiego. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Główny Inspektor Sanitarny oraz Stowarzyszenie IFIC Polska. Polityka Zdrowotna objęła konkurs patronatem medialnym.

***

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z Indeksami oraz poszczególnymi miernikami parametrów oceny na stronie www.FutureProofingHealthcare.com 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz