OZZL precyzuje jak interpretować zapisy o dodatku covidowym

25 Listopada 2020, 9:55 covid koronawirus epidemia pandemia lekarz choroby zakazne respirator

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy postanowił doprecyzować jak w myśl przepisów o wypłacie dodatku 100 proc. dla medyków zajmujących się pacjentami covidowymi, powinno wyglądać przyznawanie tego dodatku. Pojawiają się bowiem sygnały od medyków o nieprawidłowościach w wypłacie tego dodatku.

Jak podkreśla OZZL, w związku z doniesieniami z niektórych szpitali o nieprawidłowościach związanych z przyznawaniem dodatku za pracę przy zwalczaniu epidemii polegających na:

- zobowiązaniu lekarzy do sporządzania rejestru czasu spędzonego przy udzielaniu świadczeń osobom z SARS CoV -2 albo

- przyznawaniu dodatku jedynie dla lekarzy, pracujących z chorymi o udowodnionym zakażeniu.

OZZL wyjaśnia, że "dyrekcja szpitala nie ma prawa stopniować dodatku (100 proc.) dla lekarzy pracujących z: zakażonymi, podejrzanymi o zakażenie, chorującymi z powodu zakażenia wirusem SARS CoV-2".

Jak wskazuje, żadne przepisy nie przewidują możliwości stopniowania wysokości dodatku w zależności od czasu faktycznie spędzonego przy udzielaniu takich świadczeń.

"Dodatek albo jest wypłacany w pełnej kwocie gdy przysługuje albo nie wypłacany jest w ogóle – jeśli nie przysługuje. Świadczy o tym fakt, że NFZ nie przewiduje i nie wymaga od świadczeniodawców wykazu ile czasu poszczególni lekarze spędzili przy wykonywaniu w/w świadczeń. Jest to napisane wprost w odpowiedź sporządzonej w imieniu Prezesa NFZ przez dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Centrali NFZ pana DariuszaJarnutowskiego (odpowiedź – tutaj). Jeżeli zatem NFZ przyznaje dodatki na zasadzie: „wszystko albo nic”, to i dyrekcja szpitala musi tak postępować. Inaczej można by sądzić, że dyrekcja określonego szpitala chce kosztem lekarzy i innych pracowników „zaoszczędzić” środki przeznaczone na dodatki dla pracowników i przeznaczyć te środki na inne cele. Byłoby to działanie nielegalne" - czytamy w komunikacie OZZL.

Dodatek także za pracę z podejrzanymi o zakażenie

Ponadto OZZL wskazuje, że dodatek 100 proc. przysługuje nie tylko przy udzielaniu świadczeń pacjentom z udowodnionym zakażeniem SARS CoV-2 ale także osobom podejrzanym o to zakażenie.

"W nowelizacji z dnia 01 listopada 2020 r (DSZ. 2245954 ) Polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 roku, wydanego Narodowemu Funduszowi Zdrowia wprowadzono m. innymi punkt 1a, który przewiduje wprost, że dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 100 proc. dodatkowego wynagrodzenia przyznawane jest osobom, które uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2" - wskazuje związek.

Źródło: OZZL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz