Indeks Medycyny Personalizowanej 2020. Na którym miejscu Polska?

25 Listopada 2020, 13:49 pielęgniarka pacjentka komputer konsultacja

W środę odbyła się premiera Indeksu FutureProofing Healthcare: Medycyna Personalizowana 2020. Polska znalazła się w tym indeksie jest na 26. miejscu, a analiza objęła 31 państw europejskich oraz Kanadę, Izrael i Turcję.

Ekspert z zakresu ochrony zdrowia, Jakub Gierczyński prezentując wyniki wyjaśnił, że Indeks Medycyny Personalizowanej zbudowany jest na 4 parametrach: infrastruktura zdrowia, infrastruktura e-zdrowia, produkty i technologie medyczne oraz usługi zdrowotne. W ich skład wchodzi 20 mierników.

Jak podkreślał, Polska znalazła się na 26 miejscu tego rankingu na 34 krajów.

- Kraje, które osiągnęły najwyższe punktacje w określonych parametrach i miernikach to: Finlandia, Niemcy, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania. To kraje, które tradycyjnie są na czele różnych rankingów - wskazywał.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że "konsekwentne dofinansowanie systemów ochrony zdrowia w krajach takich jak Czechy, Słowacja, Słowenia, procentuje, co widać w Indeksie" i kraje te znalazły się przed Polską. Z kolei nasz kraj wyprzedził Bułgarię, Grecję, Chorwację, Maltę, Węgry, Rumunię, Cypr oraz Serbię.

W kategorii Infrastruktura zdrowia, Polska znalazła się na 24 miejscu, Infrastruktura e-zdrowia - na 29 miejscu (w tym dostęp pacjentów do danych medycznych - 28 miejsce, ale korzystanie z elektronicznej dokumentacji medycznej - 18 miejsce, bo weszły e-recepta, rejestr onkologiczny), Produkty i Technologie medyczne - 19. miejsce, a w kategorii Usługi zdrowotne, czyli planowanie, organizacja i wykonywanie świadczeń - 23 miejsce.

Biorąc pod uwagę mierniki, najlepiej ocenione zostało funkcjonowanie rejestrów onkologicznych, natomiast najsłabiej gotowość społeczeństwa do dzielenia się danymi.

Rekomendacje dla Polski

J. Gierczyński przedstawił także rekomendacje dla Polski zebrane przez panel ekspertów. Jest to m.in. wzrost finansowania ochrony zdrowia i zmiana modelu organizacji niezbędne do wdrożenia medycyny personalizowanej (do 2025 r.), - informatyzacja ochrony zdrowia i tworzenie systemów gromadzenia i udostępniania danych medycznych na potrzeby pomiaru efektywności zdrowotnej (do 2025 r.),  rozszerzenie dostępu do diagnostycznych testów genetycznych dla wszystkich nowotworów, włączenie do programu nauczania medycznego informacji o dostępności do procedur umożliwiających wdrażanie medycyny personalizowanej, edukacja pomocniczych kadr medycznych i wprowadzenie zawodu kodera medycznego, a także uwzględnienie w rozwoju medycyny personalizowanej perspektywy pacjenta.

Znaczenie kodera medycznego w systemie

Dr. n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej podkreślała, komentując wyniki Indeksu, że "ten projekt uwidocznił, jak bardzo ważnym elementem są dane. Mówimy o dostępie do danych, o ich wartości naukowej, o ich wartości na zarządzanie systemem ochrony zdrowia."

Przekonywała, że musimy w związku z tym dołożyć wszelkich starań, aby zawód kodera medycznego zaistniał w systemie ochrony zdrowia.  - Bez koderów medycznych (...) nie będziemy w stanie prawidłowo zarządzać danymi - stwierdziła.

Zwróciła także uwagę, na potrzebę rozszerzenia dostępu do diagnostycznych testów genetycznych dla wszystkich nowotworów, gdyż jak mówiła obecnie wykonywane są w zakresie karty DiLO, ale nie we wszystkich nowotworach. Według niej, diagnostyka genetyczna powinna być przeprowadzona nie tylko jako czynnik predykcyjny, ale również jako czynnik prognostyczny.

Także dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, podkreślała rolę zawodu kodera medycznego.

- Koder medyczny to zawód, bez którego tak naprawdę cały system medycyny zorientowanej na indywidualne cechy i potrzeby pacjenta nie będzie mógł się odbyć. Koder medyczny we współczesnych systemach ochrony zdrowia jest kluczowym bohaterem - mówiła.

Według niej, medycyna personalizowana w Polsce nie rozwinie się również bez odpowiednich środków finansowych. Jak wskazywała, medycyna personalizowana, innowacyjne technologie diagnostyczne i terapeutyczne wiążą się niestety z dużymi kosztami.

Zmiany w kształceniu

Z kolei prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego mówił o znaczeniu dla rozwoju medycyny personalizowanej odpowiedniego kształcenia.

- Wszyscy kształcimy się osobno; osobno kształcą się pielęgniarki, lekarze, farmaceuci, diagności laboratoryjni. Nie ma kształcenia zespołów. I to jest pierwsza rzecz, która będzie wymagała w najbliższym czasie zmiany - przekonywał. W jego ocenie, "musimy zmienić paradygmat nauczania,  musimy zmienić funkcjonowanie farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek, dać im więcej odpowiedzialności po to, żeby lekarz mógł zająć się innymi kwestiami."

Komunikacja pacjenta z lekarzem

Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, podkreślała zaś, że z punktu widzenia pacjentów, istotnym elementem medycyny personalizowanej jest komunikacja między lekarzem a chorym. - Ten dialog pozwala na stworzenie indywidualnej ścieżki leczenia pacjenta, zrozumienie nowej sytuacji chorego - mówiła.

- Analizując wynik Polski w Indeksie Medycyny Personalizowanej, niezmiernie cieszy mnie fakt, że jest on kolejnym rankingiem, który pokazuje, że sytuacja polskich pacjentów stale się poprawia - stwierdziła.

Z kolei Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska zaznaczył, że idea, która towarzyszy rekomendacjom Polskiego Panelu Ekspertów, to określenie konkretnych obszarów, w których możemy podjąć działania dziś, tak aby za 3-5 lat dużo skuteczniej opiekować się pacjentami.

- Medycyna Personalizowana zaczyna się od indywidualnego pacjenta. Nie podchodzi do leczenia pacjentów populacyjnie, a zaczyna od konkretnych cech, konkretnego człowieka. - wskazywał.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz