Zmiany w zarządzeniu covidowym NFZ już opublikowane

26 Listopada 2020, 9:10 NFZ

P.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, podpisał nowelizację zarządzenia covidowego. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia testów antygenowych do ratownictwa medycznego i "tarczy dla onkologii" oraz objęcia opieką w izolatoriach podopiecznych ZOL-i i DPS-ów z COVID-19.

Chodzi o zarządzenie nr 187/2020/DSOZ ws. zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Publikację zarządzenia w środę wieczorem poprzedziła konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i prezesa NFZ Filipa Nowaka A.Niedzielski o nowym systemie danych o zakażeniach: nowa jakość

Testy antygenowe dla zespołów ratownictwa medycznego

NFZ rozliczy teraz wykonanie testu antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 także dla ratowników medycznych i pacjentów ZRM. Ratownicy będą mogli wykonać test antygenowy pacjentowi, przy każdej interwencji. Wprowadzenie tej zmiany spełnia oczekiwania środowiska ratowników medycznych. Testy antygenowe są już wykorzystywane w oddziałach szpitalnych, SOR-ach i izbach przyjęć, zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego.

Za każdy test antygenowy z pobraniem wymazu i kosztem odczynników NFZ płaci 74,43 zł. Za test bez odczynników 42,03 zł. Szacując koszty testów antygenowych, Fundusz opierał się na analizie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Taryfikacji (AOTMiT).

Zmiany w izolatoriach - jakość opieki dla podopiecznym ZOL-i i DPS-ów

W izolatoriach typu I, czyli podmiotach leczniczych np. sanatoriach, obok stawki za pobyt w izolatorium (od teraz wynoszącej 135 zł/osobodzień), w zarządzaniu dodano opłatę za gotowość. To rekompensata za utracone wpływy, liczona jako równowartość udzielonych świadczeń przed pandemią w styczniu i lutym 2020 roku. Opłata za gotowość wynosi ok. 85 zł/osobodzień. Co ważne, opłata za gotowość i pobyt pacjenta w izolatorium sumują się.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego standardu opieki nad pacjentem w izolatorium dopuściła możliwość pobytu w izolatorium typu I podopiecznych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) i Domów Pomocy Społecznej (DPS). Chodzi m.in. o osoby niesamodzielne, które wymagają opieki pielęgniarskiej bądź lekarskiej.

Pobyt tych pacjentów w izolatoriach będzie od teraz finansowany przez NFZ. Fundusz wprowadził dwie stawki cenowe za osoby niesamodzielne, według międzynarodowej skali Barthel, która opisuje sprawność ruchową chorych. Konkretnie chodzi o czynności, które chory wykona samodzielne, a które z pomocą personelu:

  • 195 zł/osobodzień za pacjenta w skali Barthel wyższej niż 40 i mniejszej niż 80,
  • 245 zł/osobodzień za pacjenta w skali Barthel mniejszej lub równej 40.

Do obu stawek należy doliczyć opłatę za gotowość, dlatego łącznie za gotowość i pobyt pacjenta NFZ zapłaci odpowiednio ok. 280 i 330 zł za osobodzień.

Tarcza dla onkologii

Do nowej wersji zarządzenia covidowego wpisano tzw. tarczę dla onkologii. Placówki medyczne, które uczestniczą w diagnostyce i leczeniu pacjentów z nowotworami złośliwymi i realizują świadczenia na podstawie karty DILO (karta diagnostyki i leczenia onkologicznego), otrzymają dodatkowo 3 proc. wartości rachunku, przekazanego do rozliczenia z Funduszem.

Dotyczy to świadczeń udzielonych po 30 września 2020 r. Chodzi m.in. o:

  • wstępną diagnostykę potwierdzającą lub wykluczającą nowotwór,
  • diagnostykę pogłębioną, która ma wskazać miejsce zlokalizowania nowotworu,
  • leczenie w warunkach szpitalnych.

Dodatek zostanie przyznany za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym w czasie epidemii COVID-19.

Ponadto zarządzenie premiuje placówki medyczne, które leczą pacjentów – na podstawie karty DILO – w zakresie co najmniej trzech nowotworów z określonej listy. Placówki, które wykażą się konkretną liczbą zabiegów w leczeniu co najmniej trzech  nowotworów, spełnią kryteria i otrzymają dodatkowe 3 proc. wartości świadczeń udzielonych po 30 września 2020 r., na podstawie karty DiLO.

– Priorytetowo traktujemy leczenie pacjentów onkologicznych w dobie epidemii COVID-19. Rak nie poczeka, dlatego obok apeli do pacjentów, aby nie odkładali leczenia na wieczne później, dodatkowo premiujemy finansowo placówki medyczne, które kompleksowo leczą pacjentów z nowotworami – zaznacza Filip Nowak, p.o. prezesa NFZ.

Maksymalny dodatek może wynieść zatem 6 proc. do rachunku rozliczanego przez placówkę z Funduszem.

 

Zakwalifikowanie pacjenta do programu Domowej Opieki Medycznej

Zarządzenie dotyczy też programu domowej opieki medycznej, czyli systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19, należących do grup podwyższonego ryzyka, w ich domach za pomocą pulsoksymetru, czyli urządzenia do sprawdzania natlenienia krwi i specjalnej aplikacji. Do programu pacjentów kwalifikują lekarze i pielęgniarki POZ, w ramach teleporady. Po przeprowadzonej rozmowie i spełnieniu kryteriów kwalifikacji pacjent dołączy do programu. Jednocześnie lekarz lub pielęgniarka aktywuje aplikację PulsoCare do zdalnego przekazywania odczytów o saturacji z osobistego pulsoksymetru. Urządzenie trafi bezpośrednio do domu pacjenta, zaś aplikację pacjent pobiera na swój telefon komórkowy. Aplikacja i pulsoksymetr są bezpłatne.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz