Ustawa o Funduszu Medycznym wchodzi w życie

26 Listopada 2020, 14:47 leki pieniądze

Dziś (26 listopada br.) weszły w życie przepisy Ustawy o Funduszu Medycznym. Z funduszu ma być finansowany m.in. dostęp do innowacyjnych technologii lekowych w chorobach rzadkich i onkologii, ale także modernizacja infrastruktury medycznej oraz profilaktyka. Do dyspozycji będzie 4 mld zł rocznie.

Ustawa o Funduszu Medycznym powstała z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy. Po zapowiedziach w marcu, w czerwcu tego roku Prezydent złożył projekt w Sejmie. Ustawa została uchwalona we wrześniu niemal jednogłośnie (440 – głosów za, 12 – przeciw, 2 wstrzymało się).

Fundusz Medyczny to fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister zdrowia. W ramach funduszu wyodrębniono cztery subfundusze: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjny.

Ponad 4 mld zł rocznie

Nowe przepisy przewidują, że w dyspozycji Funduszu będzie do wykorzystania do 4,2 mld zł rocznie. Pierwotnie projekt przewidywał 2 mld zł, jednak w toku prac parlamentarnych zwiększono ten poziom finansowania dwukrotnie. 

W myśl ustawy, maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi: w 2020 r. – 2,0 mld zł; zaś w kolejnych latach do 2029 r. - 4,2 mld zł.

Szybszy dostęp do innowacji

Rozwiązania zawarte w nowych przepisach mają ułatwić uzyskiwanie przez dzieci oraz starszych pacjentów, cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe, odpowiednich świadczeń, w razie potrzeby także za granicą.

Ustawa wprowadza m.in. wczesny i warunkowy dostęp do technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz dostęp do technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. Nakłada również na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obowiązek stałego identyfikowania niezaspokojonych potrzeb medycznych oraz skutecznych leków w ich zakresie. Ma to pozwolić na przyspieszenie procesu refundacyjnego.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz