NFZ uruchamia blisko miliard zł z rezerwy ogólnej. Na co?

27 Listopada 2020, 9:49 pieniądze

Blisko miliard zł (992,54 mln zł) uruchamia NFZ z rezerwy ogólnej na świadczenia zdrowotne. Fundusz opublikował zarządzenie w tej sprawie. Na co dokładnie jeszcze w tym roku zostaną przeznaczone te środki?

Chodzi o zarządzenie nr 188/2020/DEF ws. uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Jak czytamy w uzasadnieniu, NFZ wystąpił do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 922,539 mln zł w planie finansowym NFZ na 2020 r. na zwiększenie środków w pozycji B2 „koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Na co dokładnie mają pójść te środki?

Największa część tej kwoty, ponad 667 mln zł - mają być przeznaczone na realizację zobowiązań w zakresie finansowania w IV kw. 2020 r. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

Ponadto 150,8 mln zł trafi na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

1,5 mln zł ma z kolei być przeznaczone na realizację programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

Ponadto 103,1 mln zł z rezerwy ogólnej trafi  do oddziałów wojewódzkich NFZ na zabezpieczenie finansowania leczenia szpitalnego.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz