Wypłata dodatków dla pielęgniarek wydłużona do lipca 2021?

27 Listopada 2020, 10:39 kasa pieniądze

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia, który przedłuża do lipca 2021 r. obowiązujące przepisy dotyczące zasad wypłaty pielęgniarkom i położnym podwyżek.

Chodzi o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem zmiany rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2021 r. obowiązujących przepisów regulujących:

1) zasady przekazywania środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami na podstawie wyżej wymienionych przepisów.

Ponadto, zmiana brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polega na zmianie daty stosowania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia współczynników korygujących z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz