RPO: należy pilnie rozpocząć działania zmierzające do wybudowania odrębnego budynku ośrodka w Gostyninie

25 Lutego 2016, 9:37

Z informacji biura RPO wynika, że w placówce wydzielono 10 pokoi, przy maksymalnej pojemności ośrodka wynoszącej 20 miejsc. We wrześniu 2015 r. przebywało w nim 14 pacjentów. Zdaniem RPO należy pilnie rozpocząć działania zmierzające do wybudowania odrębnego budynku ośrodka.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się także do Ministra Zdrowia o ustawowe uregulowanie praw i obowiązków pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. W opinii RPO zgodnie z konstytucją ograniczenia w zakresie korzystania z wolności i praw mogą być ustanawiane jedynie w ustawie i tylko w ściśle określonych sytuacjach.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich brak takich regulacji to poważne naruszenie podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego.

Zgodnie z prawem ośrodek w Gostyninie jest podmiotem leczniczym, ale faktycznie umieszczone tam osoby są bezterminowo pozbawione wolności. To też sprawia, że nie można pozostać obojętnym wobec aktualnego stanu prawnego i braku regulacji prawnych określających lub ograniczających prawa i wskazujących na obowiązki osób umieszczonych na mocy wyroku sądu w Ośrodku w Gostyninie – napisał A. Bodnar w wystąpieniu do Ministra Zdrowia.

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób weszła w życie w styczniu 2014 r. Umożliwia ona na mocy decyzji sądu zastosowanie wobec takiej osoby tzw. nadzoru prewencyjnego lub leczenia w utworzonym w Gostyninie ośrodku zamkniętym, już po odbyciu przez nią kary więzienia. Dzieje się tak w przypadku, gdy sąd stwierdzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.

Trybunał Konstytucyjny ma się zająć zbadaniem zgodności ustawy z Konstytucją, m.in. na wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Źródło: rpo.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz