Rozporządzenie o testach antygenowych w karetkach - do publikacji

30 Listopada 2020, 10:04 KARETKA

Rozporządzenie umożliwiające ratownikom medycznym wykonywanie testów antygenowych na obecność choroby COVID-19 już na etapie przedszpitalnym zostało w poniedziałek skierowane do ogłoszenia.

 

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Jak uzasadnia MZ, projektowane rozporządzenie umożliwia ratownikom medycznym wykonywanie testów antygenowych na obecność choroby COVID-19 już na etapie przedszpitalnym.

"Ratownik medyczny w ramach w kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu w czasie studiów poznaje przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania profilaktycznego w najczęstszych chorobach bakteryjnych i wirusowych. Powinien też umieć rozpoznawać zarażenia wirusami i bakteriami. Producenci testów antygenowych na SARS-CoV-2 dopuszczają wykonanie ich przez osobę wykonującą zawód medyczny (healthcare professional). Nie ma więc przeszkód, aby ratownik medyczny wykonywał test antygenowy" - wskazuje resort.

Jak przypomina, zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 2478) ratownicy medyczni nie mają wprost nadanych uprawnień do pobierania materiału biologicznego, czyli wymazu z nosogardła i wykonania szybkiego testu antygenowego na obecność choroby COVID-19. Powoduje to przeniesienie szybkiej diagnostyki na szpitalne oddziały ratunkowe oraz izby przyjęć, co jest jednym z czynników wydłużających czas przyjęcia pacjenta na właściwy oddział.

Według danych MZ, obecnie funkcjonuje blisko 1,6 tys. (1589) zespołów ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,  "z uwagi na konieczność wdrożenia natychmiastowej diagnostyki w kierunku zakażenia SARS-CoV-2".

Źródło: RCL

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz