RPP o kontakcie rodziców z dziećmi na oddziałach noworodkowych

30 Listopada 2020, 15:23 dziecko noworodek

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że jeden ze szpitali, który całkowicie wstrzymał odwiedziny najmłodszych pacjentów na oddziale neonatologii, narusza zbiorowe prawa pacjentów.  W tej sprawie Rzecznik nakazał zaniechanie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów i oczekuje na wykonanie decyzji przez szpital.

Jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec w poniedziałkowym komunikacie, "epidemia do trudny czas dla nas wszystkich. W czasie jej trwania przestrzeganie praw pacjenta  może być ograniczane. Dotyczy to m.in. możliwości odwiedzin pacjentów w szpitalach, w tym również noworodków przez ich rodziców".

Zwraca uwagę, że nie można wykluczyć, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej ograniczenie odwiedzin w poszczególnych przypadkach będzie zasadne, jednak - jak wskazuje - szpital powinien stworzyć warunki, zapewniające możliwość „bezpiecznych odwiedzin” noworodków przez ich rodziców. Zaznacza, że taki kontakt jest ważny również ze względu na przysługującą rodzicom władzę rodzicielską i prawo do decydowania o sposobie leczenia ich dziecka.

Rzecznik przypomina, że o szczegółach „bezpiecznych odwiedzin” decyduje ordynator oddziału. Z kolei w myśl rekomendacji dotyczących kontaktu rodziców z dzieckiem przebywającym w oddziale intensywnej terapii noworodka wydanych 29 września 2020 r., opracowanych przez konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, zaleca się sporządzanie imiennego grafiku odwiedzin, aby rodzice poszczególnych pacjentów nie stykali się ze sobą. Nie ma też przeciwwskazań do karmienia pokarmem własnym zdrowej mamy, który powinien być dostarczany codziennie do szpitala i przejmowany przez personel oddziału na ustalonych wewnętrznie zasadach. Ponadto tryb krótkich odwiedzin nie wymaga badań rodziców, ale stosowania środków ochrony osobistej wg zaleceń personelu.

Na zakończenie Rzecznik podkreślił, że zdaniem specjalistów obecność rodziców przy ich dziecku na oddziale intensywnej terapii jest nie do przecenienia. Dotyk, kontakt „skóra do skóry”, karmienie piersią i czułość rodziców z pewnością mają wpływ na szybsze dochodzenie do zdrowia i prawidłowy rozwój niemowląt.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz