NFZ wprowadza zmiany dot. szpitali tymczasowych

01 Grudnia 2020, 10:52 diagnosta diagnostyka koronawirus wymaz covid epidemia pandemia

Zmiany dotyczące pojęcia gotowości do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym oraz warunków ich finansowania biorąc pod uwagę moduły odpowiedniej liczby łóżek - zakłada opublikowana we wtorek nowela zarządzenia NFZ. Wprowadza ponadto możliwość wykonywania testów antygenowych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Chodzi o zarządzenie nr 189/2020/DSOZ z 1 grudnia br. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak wyjaśnia NFZ, niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 187/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza zmiany w  obrębie produktów rozliczeniowych dedykowanych szpitalom tymczasowym.

 

Gotowość w modułach

Zarządzenie definiuje pojęcie gotowości do udzielania świadczeń w  szpitalu tymczasowym oraz gotowości do udzielania świadczeń pacjentom wymagającym wentylacji mechanicznej w szpitalu tymczasowym. Zmiana dotyczy także warunków ich finansowania.

W przypadku produktu rozliczeniowego: 99.01.0017 opłata ryczałtowa za  gotowość do udzielania świadczeń jest naliczana za  moduł obejmujący nie więcej niż 56 łóżek, a gdy co najmniej 49 z tych łóżek jest już zajętych, za moduł kolejnych nie więcej niż 28 łóżek, a gdy co najmniej 21 łóżek w  module 28 łóżkowym jest już zajętych, to opłata ryczałtowa jest naliczana za moduł kolejnych nie więcej niż 28 łóżek, o ile tyle jest dostępnych.

Natomiast w przypadku produktu rozliczeniowego: 99.01.0018 opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń pacjentom wymagającym wentylacji mechanicznej jest naliczana za moduł obejmujący nie więcej niż 10 łóżek dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej, a gdy co najmniej 7 z tych łóżek jest już zajętych, opłata ryczałtowa obejmuje moduł kolejnych nie więcej niż 10 łóżek, o ile tyle jest dostępnych - razem maksymalnie 13 łóżek dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej.

 

Personel w gotowości

Dodatkowo, zarządzenie wprowadza przepis uszczegóławiający, zgodnie z  którym personel pozostający w  gotowości do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym nie może jednoczasowo udzielać świadczeń w  podmiocie leczniczym go tworzącym lub innym podmiocie leczniczym.

 

 

Testy antygenowe w POZ

Kolejna wprowadzana zarządzeniem zmiana polega na możliwości wykonywania testów antygenowych przez świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (w zakresie lekarza POZ). Warunkiem koniecznym jest wykonanie przedmiotowego testu wyłącznie w trakcie porady w poradni lub w trakcie wizyty domowej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz