Projekt o systemie ewidencji w Sanepidzie - do ogłoszenia

01 Grudnia 2020, 16:43 komputer informatyzacja

Do ogłoszenia został we wtorek skierowany projekt noweli rozporządzenia ws. systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań  Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Chodzi o dodanie do wykazu systemu SEPIS.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Jak wyjaśnia MZ, projekt noweli rozporządzenia  MZ z dnia 17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1474 oraz z 2019 r. poz. 2230) ma na celu aktualizację wykazu przez dodanie Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS).

MZ podkreśla, że SEPIS to rozwiązanie cyfrowe dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu "optymalizacji efektywności jej pracy". System ten zakłada zdigitalizowanie procesów w stacjach sanitarno-epidemiologicznych przez budowę systemu do wprowadzania danych, opartego o usługi API, zapewniającego cyfrową obsługę procesów. Podstawowym założeniem projektu rozporządzenia jest budowa systemu dla procesów epidemiologii dla wszystkich chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19.

Przez obecną sytuację pandemii - wyjaśnia MZ - narzędzie (w pierwszym etapie wdrożenia) wykorzystywane jest głównie do obsługi procesów reagowania na stan epidemii i zapobiegania jej dalszemu rozprzestrzenianiu. Docelowo, modułowy i uniwersalny system pomoże Państwowej Inspekcji Sanitarnej obsłużyć sprawę w każdym obszarze jej działalności.

"Oczekiwanym efektem wykorzystania ww. systemu będzie szybkie reagowanie, a w konsekwencji ograniczenie zagrożeń zdrowia publicznego, w pierwszej kolejności w związku z epidemią SARS CoV-2" - czytamy w OSR.

Projekt nie został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych, - jak tłumaczy MZ - z uwagi na konieczność jego pilnego wejścia w życie, a także ze względu na szczególny charakter regulacji.

Źródło: RCL

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz