AOTMIT odpowiada posłom Koalicji Obywatelskiej

02 Grudnia 2020, 10:53 Szpital Narodowy

W związku z kontrolą poselską dotyczącą funkcjonowania Szpitala Narodowego przeprowadzoną przez posłów Koalicji Obywatelskiej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zamieściła wyjaśnienia dotyczące stosowanych wycen w szpitalach tymczasowych.

We wtorek 2 grudnia na "konflikt interesów" wskazywali posłowie Koalicji Obywatelskiej - Dariusz Joński i Michał Szczerba, którzy przeprowadzili kontrolę poselską dotyczącą funkcjonowania szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Jak wskazali, dwóch wicedyrektorów tej placówki jednocześnie współpracuje z AOTMiT, która przygotowała kosztorys i wycenę świadczeń dla szpitala na Stadionie Narodowym.

Komunikat Agencji dotyczący wyceny świadczeń szpitali tymczasowych 

W związku z formułowaniem i rozpowszechnianiem przez posłów Dariusza Jońskiego oraz Michała Szczerbę nieprawdziwych informacji o rzekomym konflikcie interesu w AOTMIT uprzejmie wyjaśniamy, że:

Wycena sporządzona przez AOTMiT dotyczy wszystkich szpitali tymczasowych w Polsce, a nie tylko i wyłącznie szpitala na Stadionie Narodowym. Raport analityczny dotyczący wyceny świadczeń udzielanych w szpitalach tymczasowych został opublikowany w BIP Agencji w dniu 3 listopada br. Przyjęta wycena, co było od początku komunikowane, nie jest ostateczna. W raporcie podkreślona została konieczność weryfikacji wskaźników cenowych w okresie kolejnych miesięcy w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty, na postawie sprawozdań i faktur.

W zakresie możliwych konfliktów interesów osób pracujących lub współpracujących z AOTMiT, o których informowali posłowie, wyjaśniamy, że pierwsza ze wspomnianych osób jest jednym z 20 członków Rady Przejrzystości. Rada Przejrzystości natomiast nie bierze udziału w procesie taryfikacji usług, a jedynie opiniuje kwestię związane m.in. z refundacją leków. Kolejna ze wspomnianych osób jest pracownikiem Biura Prawnego Agencji, które to Biuro również nie bierze udziału w procesie taryfikacji. Co za tym idzie przedstawione przez obu posłów tezy nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości i bazują jedynie na zasłyszanych informacjach i domysłach. Wzywamy do zaprzestania szkalowania zarówno AOTMiT, jak i poszczególnych osób, które współpracują z Agencją.

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz