Zmiany w składzie zespołu ds. pilotażu psychiatrii środowiskowej

02 Grudnia 2020, 14:44 Ministerstwo Zdrowia

Zmiany w składzie osobowym zespołu do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Chodzi o zarządzenie MZ z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

W zarządzeniu dot. powołania zespołu zmieniono punkty dot. składu zespołu.

"Zarządza się co następuje w § 2 w ust. 1: a) w pkt 2::

- lit. e otrzymuje brzmienie: „e) Anna Śremska – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień,”,

- lit. f otrzymuje brzmienie: „f) prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman – Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw psychiatrii sądowej,”,

- lit. h otrzymuje brzmienie: „h) dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,”,

- w lit. l otrzymuje brzmienie: „l) prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,”,

- lit. m otrzymuje brzmienie: „m) prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka – Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,”,

- lit. p otrzymuje brzmienie: „p) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,”,

- dodaje się lit. q w brzmieniu: „q) prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz – Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;”;

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz