NFZ o dodatkach dla medyków – jak i kiedy będą wypłacane?

03 Grudnia 2020, 9:32 koronawirus covid epidemia pandemia szpital zakaźny

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie informację o dodatkach dla medyków pracujących przy COVID-19. NFZ wyjaśnia jak i kiedy będą wypłacane te środki.

Jak przypomina NFZ, od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 przysługuje również personelowi SOR-ów, izb przyjęć, zespołów ratownictwa medycznego oraz diagnostom laboratoryjnym". 

Minister Zdrowia, poleceniem z 1 listopada 2020 roku, zobowiązał Prezesa NFZ do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku o 100 proc.

Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują już osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego2, które (kryteria wymienione poniżej muszą być spełnione łącznie):

  • wykonują zawód medyczny,
  • uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  • mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie przysługuje także osobom wykonującym:

  • zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa,
  • czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umieszczonych na wykazie Ministra Zdrowia, zlokalizowanych w szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-23.

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymają pracownicy medyczni zatrudnieni na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną.

 

Ile wynosi dodatkowe wynagrodzenie?

Od 1 listopada 2020 roku dodatek został podwojony i wynosi aktualnie 100 proc. wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

Kiedy medycy otrzymają dodatkowe wynagrodzenie? 

Dodatkowe wynagrodzenie za listopad zostanie wypłacone w grudniu 2020 r.

Oddziały Wojewódzkie Funduszu otrzymają od placówek medycznych dane o:

  • liczbie personelu medycznego, który kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia,
  • wysokości wynagrodzenia tych osób za listopad br.

Fundusz przekaże placówkom medycznym należne środki w terminie 3 dni, pod warunkiem, że przesłane przez placówki dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie będą wymagały korekty lub uzupełnienia. Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych.

 

Ewidencja czasu pracy przy pacjencie z COVID+ nie jest koniecznością

NFZ podkreśla, że nie wymaga ewidencjonowania czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z COVID-19. Taki obowiązek nie wynika z polecenia Ministra Zdrowia. "Natomiast udzielanie świadczeń medycznych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 nie może być incydentalne" - zastrzega Fundusz.

"Oznacza to na przykład, że sporadyczne wejście do tzw. strefy brudnej, nie jest podstawą do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. To do dyrektorów placówek medycznych będzie ostatecznie należała właściwa ocena, w oparciu o kryteria z polecenia, którzy pracownicy kwalifikują się do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego" - informuje NFZ.

Skąd pochodzą środki na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia?

Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. NFZ odpowiada za przekazanie środków na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia do placówek medycznych. 

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz