MZ o zmianach w ustawie o zawodzie lekarza

03 Grudnia 2020, 11:10 Lekarze

O planowanych zmianach w sposobie finansowania rezydentur, bazie pytań do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz przyznawaniu uprawnień dla felczerów - informuje Ministerstwo zdrowia w opublikowanym komunikacie.

 

Chodzi o Komunikat w sprawie najnowszych zmian wprowadzanych do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.) oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291)

MZ informuje, że w Parlamencie, na finalnym etapie procedury legislacyjnej jest ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje, że od 1 stycznia 2021 r. nastąpi istotna zmiana w sposobie finansowania rezydentur. Zgodnie z nowelizowanym art. 16j ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z zatrudnianiem rezydentów, minister zdrowia będzie przekazywał na podstawie wniosków podmiotów prowadzących rezydenturę. Wnioski te będą składane w Systemie Informatycznym Rezydentur (SIR).

Wszystkie tzw. „umowy rezydenckie” zawarte z Ministrem Zdrowia przed 1 stycznia 2021 r. ulegną rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2020 r., o czym stanowi art. 7 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

"Nowy system finansowania i rozliczania rezydentur istotnie ułatwi współpracę pomiędzy Ministrem Zdrowia a jednostkami akredytowanymi prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne. Jednocześnie zmiana ta nie będzie miała wpływu na zasady finansowania rezydentur i wysokość wynagrodzeń lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w tym trybie" - przekonuje MZ.  

Pytania do PES

Jak informuje MZ, w związku z trudnościami w pozyskaniu odpowiedniej liczby pytań egzaminacyjnych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) dla lekarzy i lekarzy dentystów wynikającymi z trwania stanu epidemii, do 31 grudnia 2022 r. przesunięto termin uruchomienia bazy pytań PES oraz innych rozwiązań związanych z uruchomieniem tej bazy, o których mowa w art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291).

"Należy mieć na uwadze, że dłuższy okres procedowania nowelizacji ww. ustawy w Parlamencie spowodowany epidemią COVID-19 skutkował zakończeniem procedury legislacyjnej w sierpniu 2020 r. Jednocześnie zmiany organizacyjne w Centrum Egzaminów Medycznych oraz zwiększenie zadań Centrum w związku z koniecznością dostosowania egzaminów specjalizacyjnych wszystkich grup zawodowych do warunków epidemicznych, jak również zaangażowanie potencjalnych twórców pytań do walki z epidemią, uniemożliwiły implementację bazy pytań PES w pierwotnie zakładanym terminie" - tłumaczy MZ.

Jednocześnie przypomina, że znowelizowane przepisy dot. Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w odniesieniu do bazy pytań weszły w życie zgodnie z założeniami. Baza pytań została opublikowana 15 października 2020 r. i stanowić będzie podstawę do stworzenia testu już na najbliższy egzamin w lutym 2021 r.  

Uprawnienia felczerów

MZ wskazuje, że ponadto, ww. ustawa określa okres przejściowy, w którym osoby, które uzyskały decyzję Ministra Zdrowia wydaną na podstawie art. 1 ust.1 ustawy o zawodzie felczera, potwierdzającą kwalifikacje zawodowe felczera, będą mogły zwrócić się z tą decyzją do Naczelnej Rady Lekarskiej o wydanie prawa wykonywania zawodu i używania tytułu felczera – okres przejściowy upływa 1 stycznia 2022 r.

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz