AOTMiT: szczepienia przeciw Sars-CoV-2 obejmą prawdopodobnie dorosłych

04 Grudnia 2020, 12:09 Szczepienia

- Ponieważ badania kliniczne są prowadzone w populacji osób dorosłych, szczepienia przeciwko Sars-Cov-2 będą prawdopodobnie dotyczyć tej populacji - wskazała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w opublikowanej analizie kosztów i wycenie świadczenia polegającego na szczepieniu przeciw Sars-Cov-2.

W piątek rano szef kancelarii premiera oraz minister zdrowia informowali na konferencji prasowej o uruchomieniu naboru podmiotów do procesu szczepień  15 grudnia będzie lista podmiotów, które będą szczepić przeciw COVID-19, a NFZ opublikował na swojej stronie informację o naborze NFZ rozpoczął nabór do programu szczepień przeciwko COVID-19

Informacja na stronie NFZ odsyła do opracowanej przez AOTMiT analizy kosztów i wyceny świadczenia polegającego na szczepieniu przeciw Sars-Cov-2.

Wycenę zaproponowano dla 4 świadczeń, w zależności od miejsca ich udzielania bądź potrzeby transportu pacjenta lub dojazdu lekarza do pacjenta.

 

Bez różnicowania za dni i rodzaj kwalifikacji

W analizie AOTMiT wskazał, że zrezygnowano z uzależnienia stawek od dnia podania szczepionki na rzecz uśrednienia stawek w obrębie proponowanych świadczeń. Również nie wprowadzono wariantowości w odniesieniu do kwalifikacji, gdyż uznano, że "różnica kosztowa nie będzie w tym przypadku istotna – przy wypełnieniu ankiety on-line i tak lekarz musi podjąć decyzję o kwalifikacji i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej, a wcześniej dokonać badania przedmiotowego pacjenta". W opinii AOTMIT, "wydaje się, że różnica kilku minut na badaniu podmiotowym (wywiad osobisty vs ankieta on-line) może być zniwelowana poprzez umożliwienie wypełnienia ankiety papierowo przez pacjenta w poczekalni".

Agencja zwróciła uwagę, że w badaniach klinicznych dotyczących szczepionek przeciw SARS-CoV-2 w kryteriach wykluczenia wymienia się przebytą infekcję potwierdzoną testem na obecność przeciwciał.

"W zależności od tego, jakie szczepionki zostaną zarejestrowane i jakie będą zasady dotyczące ich stosowania należy rozważyć w procesie kwalifikacji do szczepienia przeprowadzenie badania na obecność/poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Pod uwagę należy wziąć również testowanie pacjentów w kierunku aktywnej choroby przebiegającej bezobjawowo, przy pomocy testów antygenowych" - wskazuje Agencja.

Szczepienie wśród dorosłych

- Ponieważ badania kliniczne są prowadzone w populacji osób dorosłych, szczepienia będą prawdopodobnie dotyczyć tej populacji - czytamy w analizie.

Dane do weryfikacji

AOTMiT podkreśla, że oszacowania, na podstawie których zaproponowano wyceny, opierają się o pewne założenia i prawdopodobne koszty pochodzące z jednostek o zbliżonych funkcjach, uzupełnione o dodatkowe koszty utrzymania reżimu sanitarnego, w związku z czym "powinny być poddane weryfikacji na podstawie danych o rzeczywistych kosztach funkcjonowania punktów szczepień w warunkach epidemii".

Dodatkowo, "na ostateczną wycenę mogą wpłynąć preparaty, które zostaną wybrane do programu szczepień i obostrzenia związane z ich dystrybucją i przechowywaniem".

AOTMiT zastrzegła ponadto, że "udzielanie świadczenia, w przypadku wyjazdu do osób mobilnych przebywających pod tym samym adresem (na przykład do zakładu pracy) powinno być zorganizowane na tych samych zasadach co świadczenie w warunkach stacjonarnego punktu".

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz