Samorząd lekarski o wypełnianiu nadmiernej dokumentacji medycznej

04 Grudnia 2020, 14:20 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Samorząd lekarski oczekuje, że zakres wymaganej dokumentacji medycznej w szpitalach tymczasowych zostanie ograniczony do niezbędnego minimum, a nie utrzymany na dotychczasowym poziomie rozbudowania. Jak wskazuje Naczelna Rada Lekarska personel medyczny powinien skupiać się na pomocy pacjentom z koronawirusem, a nie na wypełnianiu nadmiernej dokumentacji medycznej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło stanowisko, w którym negatywnie oceniło projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie ws. rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

"Prezydium NRL, analogicznie jak w stosunku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zwraca uwagę, że projektowane rozporządzenie utrzymuje niemal cały zakres szczegółowości dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiocie leczniczym" - czytamy w stanowisku.

Samorząd lekarski oczekuje, że zakres wymaganej dokumentacji medycznej w szpitalach tymczasowych "zostanie ograniczony do niezbędnego minimum, a nie utrzymany na dotychczasowym poziomie rozbudowania".

"Personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2 nie powinien skupiać się na wypełnianiu nadmiernej dokumentacji medycznej a na pomocy pacjentom" - uważa NRL.

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz