Pilotaż trombektomii mechanicznej: jakie zmiany w zarządzeniu?

08 Grudnia 2020, 14:50 NFZ

Nowelę zarządzenia w sprawie programu pilotażowego trombektomii mechanicznej opublikował Narodowy Fundusz Zdrowia. Co przewiduje?

Chodzi o zarządzenie zmieniające zarządzenie ws. umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zarządzenie ma na celu dostosowanie przepisów do obowiązującego stanu prawnego.

W zarządzeniu wprowadzono zmiany w zakresie:

1) § 1 - dokonano aktualizacji adresu promulgacyjnego wskazanego w przedmiotowym przepisie, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 2093) (przedmiotowa regulacja przyjęła rozwiązania pozwalające na zwiększenie liczby realizatorów programu pilotażowego),

2) załącznika nr 1 do zarządzenia określającego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu. Zmiany te polegają na dostosowaniu przepisów zarządzenia do zmian wynikających z wejścia w życie przepisów nowelizujących ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzonych ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493).

Ponadto, w zarządzeniu wskazano termin składania przez nowych realizatorów pilotażu wniosków o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak przypomina NFZ, zgodnie z rozporządzeniem świadczenia w ramach pilotażu mogą być udzielane od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. "Powyższe działanie umożliwi świadczeniodawcy oraz NFZ zapewnienie ciągłości świadczeń realizowanych w ramach programu pilotażowego"- wskazuje Fundusz.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz