Ustawa o zawodzie farmaceuty. Komisja zdrowia przeciw kluczowym zmianom

08 Grudnia 2020, 17:14 APTEKA FARMACEUTA

Posłowie podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia opowiedzieli się przeciwko najbardziej kontrowersyjnym poprawkom zgłoszonym w Senacie do ustawy o zawodzie farmaceuty.

Sejmowa Komisja Zdrowia rekomenduje odrzucenie merytorycznych poprawek do ustawy o zawodzie farmaceuty, zgłoszonych w Senacie. Pozytywnie z kolei posłowie opowiedzieli się za poprawkami redakcyjnymi.

Posiedzenie przebiegło bardzo sprawnie a dyskusja wywiązała się w trakcie procedowania poprawek; 10. przewidującej dodanie słowa "uporczywie" w kontekście naruszania samodzielności zawodowej farmaceuty oraz 11. łagodzącej sankcje hurtowni, apteki lub punktu aptecznego w przypadku uniemożliwiania realizację zadań kierownika przez pracodawcę.

Za pozytywną rekomendacją dla poprawek Senatu wnosili przedstawiciele sieci aptecznych, argumentując, że poprawki te "gwarantują minimum bezpieczeństwa przedsiębiorcom działającym na rynku".

Z drugiej strony, przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej podnosili, że świadczenia z zakresu opieki farmaceutycznej nie mogą być ograniczane poleceniem służbowym pracodawcy. Negatywną rekomendację dla poprawek Senatu podtrzymywał także resort zdrowia podkreślając, że za każdą decyzją dot. sankcji dla podmiotów aptecznych i hurtowni stoi Inspekcja Farmaceutyczna, dla której decyzja o zamknięciu podmiotu jest decyzją ostateczną podejmowaną na podstawie spełnienia bądź nie, wielu czynników.

Przeciw poprawkom merytorycznym

Sejmowa Komisja Zdrowia będzie rekomendować przyjęcie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty w brzmieniu jakim trafiła ona do Senatu. 

Tym samym posłowie rekomendują odrzucenie poprawek stanowiących o:

  • obowiązkowym OC dla farmaceutów
  • podyplomowym kształceniu z opieki farmaceutycznej
  • braku możliwości odmowy wydania antykoncepcji
  • utracie zezwolenia za "uporczywe" naruszenie niezależności farmaceuty
  • złagodzeniu sankcji za uniemożliwienie kierownikowi apteki, punktu aptecznego i hurtowni farmaceutycznej realizowania jego zadań zawodowych
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz