Powołano Zespół Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP

09 Grudnia 2020, 9:45 Senat

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył nominacje członkom nowo powołanego Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP.

- Mamy wiedzę, z praktyki i doświadczenia, ale doszliśmy zgodnie do wniosku, że będzie lepiej dla Polek i Polaków – dla nas wszystkich –  jeśli wesprzemy się opinią wybitnych ekspertów, od których nie oczekujemy niczego innego, jak tylko podzielenia się swoją wiedzą – mówił marszałek Tomasz Grodzki.

Obecna na nominacji przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera zaznaczyła, że najważniejsze we współpracy zespołu z Komisją Zdrowia będzie skuteczne działanie. „Abyśmy naszą wiedzę i doświadczenie przekuli na konkretne rozwiązania legislacyjne” – zaznaczyła.

W jej opinii przed systemem ochrony zdrowia stoi wiele problemów, dlatego należy podchodzić do ich rozwiązania w sposób twórczy - nie tylko tych, wynikających z COVID-19, lecz także m.in. do organizacji systemu po pandemii, w dobie takich wyzwań jak zmiany klimatu, nierówności społeczne, współpraca w ochronie zdrowia na szczeblu europejskim, czy zmiany w podejściu do zdrowia publicznego. Senator Beata Małecka-Libera powiedziała także, iż formuła zespołu jest otwarta i w przyszłości do jej prac będą zapraszani kolejni eksperci, specjalizujący się w dziedzinach, których będą dotyczyły prace w Senacie. 

Czym zajmie się Zespół?

W skład Zespołu Doradców ds. Zdrowia wspierającego prace senackiej Komisji Zdrowia wchodzą: Artur Białoszewski, Maciej Bogucki, Michał Czarnuch, Mariola Dwornikowska-Dąbrowska, prof. Jerzy Duszyński, prof. Robert Flisiak, prof. Zbigniew Gaciong, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, Hanna Majszczyk, Marcin Pakulski, Władysław Perchaluk, dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, dr hab. Christoph Sowadadr i prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP zastanawiano się nad zagadnieniami, które w pierwszej kolejności powinny stać się tematem prac zespołu. Zgodnie uznano, iż najpilniejsza jest analiza projektu strategii szczepień przeciwko koronawirusowi, którą opracował rząd.

Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że jest to ambitne zadanie, a szczepienia powinny być przeprowadzone na jak największą skalę. Jednak wyrazili zaniepokojenie, że plan został opracowany przez urzędników i  nie został skonsultowany z ekspertami. Obawy wzbudza także sceptyczne nastawienie obywateli do poddania się szczepieniom i liczne głosy antyszczepionkowców, które mimo braku merytorycznych przesłanek, mogą ich w tym nastawieniu utwierdzać. Zaznaczono, że równolegle z przygotowaniem punktów szczepień należy pamiętać o edukowaniu obywateli.

Członkowie zespołu zgodzili się, że w kręgu ich zainteresowań powinna znaleźć się ustawa o zdrowiu publicznym i problemy w realizacji jej założeń, a także wyzwania takie jak np. otyłość i nadwaga czy sposoby na stymulowanie prozdrowotnych postaw. Zaznaczono, że potrzebny jest dobry monitoring całego systemu, który dostarczy rzetelnych danych o występowaniu chorób, nawykach Polaków, co pomoże określić wpływ zdrowia publicznego na gospodarkę czy bezpieczeństwo narodowe.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz