Ocena wniosków inwestycyjnych w zdrowiu. Komisja Zdrowia za poprawkami Senatu

09 Grudnia 2020, 15:36 pieniądze

Sejmowa komisja zdrowia zarekomendowała w środę (9 grudnia) przyjęcie przez Sejm wszystkich siedmiu poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy zasad oceny wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia.

Znowelizowana ustawa przewiduje, między innymi uzależnienie umów zawieranych przez NFZ od posiadania pozytywnej oceny celowości inwestycji (OCI). Wniosek i jego ocena będą dotyczyć całości inwestycji, a nie jak dotychczas jej poszczególnych elementów. Umożliwi to ocenę inwestycji jako jednej spójnej całości.

Ponadto nowelizacja zakłada, że dla przedsięwzięć przekraczających 50 mln zł (np. budowa szpitala) wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych. 

Takiej ocenie poddawane będą nie tylko - jak dotychczas poprzez IOWISZ - głównie inwestycje realizowane ze środków unijnych albo budżetu państwa, ale także realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego realizowane z ich budżetów.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz