Budżet UE zatwierdzony. Znaczące pieniądze dla Polski

11 Grudnia 2020, 10:29 europa komisja europejska parlament

Na szczycie UE doszło do porozumienia ws. budżetu UE i funduszu odbudowy - poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. 

W czwartek przywódcy państw unijnych doszli do porozumienia w kwestii Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy o łącznej wartości ok. 1,8 biliona euro.

- To środki, które mogą dobrze przysłużyć się do rozwoju, do wyjścia z kryzysu (...) Obawialiśmy się tego, że mogą te zapisy być potraktowane w taki sposób, żeby arbitralnie zabierać jakiemuś krajowi UE środki tylko dlatego, że się komuś coś nie podoba w Brukseli - powiedział polski premier.

W tekście rozporządzenia o mechanizmie warunkowości nie doszło do żadnych zmian. Sformułowano jedynie konkluzje

Szef rządu mówił na konferencji prasowej w Brukseli, że w konkluzjach szczytu dot. budżetu UE są zapisy o tym, że uogólnione nieprawidłowości nie odnoszą się do rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości. - A więc wyeliminowaliśmy te niejednoznaczności. Wszystkie punkty tych konkluzji od "A" do "K" są bardzo precyzyjne dla nas określające tę nową rzeczywistość, która ma nastąpić - mówił M. Morawiecki.

 - Mamy dużo mocniejsze gwarancje niż mieliśmy dwa tygodnie temu, to jest efekt negocjacji. Nie będę mówił za inne kraje, ale było kilku przeciwników tych konkluzji, które właśnie przyjęliśmy - stwierdził premier.

Ile pieniędzy trafi do Polski?
 
 
Polska może liczyć na 23,1 mld euro w formie dotacji. 18,9 mld euro trafi do Polski do końca 2022 r., natomiast 3,1 mld - do końca 2023 r. O ostatniej transzy zadecyduje jednak przegląd wskaźników gospodarczych, a zwłaszcza spadek realnego PKB w latach 2020-2021.
 
Ponadto do Polski trafi dodatkowo 34,2 mld euro w formie pożyczek.
 
Łącznie w najbliższych dwóch latach, do Polski trafi ok. 57,3 mld euro, czyli ok. 254 mld zł. Warto podkreślić, że w tym roku dochody budżetu naszego kraju wynosić będą około 400 mld zł, zatem już w przyszłym roku możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości ponad 1/4 całkowitego budżetu Polski.
 
Teraz Polska będzie musiała przygotować Krajowy Plan Odbudowy, na którego cele inwestycyjne  przeznaczone mają zostać środki UE. W obszarach, które mogą liczyć na inwestycje pokryte w środków unijnych są m.in. zdrowie, cyfryzacja i digitalizacja.
Zobacz również:
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz