Sejm zdecydował. Będą zmiany w Ocenie Celowości Inwestycji

11 Grudnia 2020, 11:27 pieniądze

Podmioty lecznicze, które zamierzają świadczyć usługi medyczne finansowane ze środków publicznych będą miały obowiązek uzyskania pozytywnej Oceny Celowości Inwestycji (OCI) dla projektów inwestycyjnych powyżej 2 mln zł.

W czwartek, Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Co się zmieni?

Znowelizowana ustawa przewiduje, między innymi uzależnienie umów zawieranych przez NFZ od posiadania pozytywnej oceny celowości inwestycji (OCI).

Określenie dolnego limitu wartości inwestycji, podlegających OCI na 2 mln zł, na dzień złożenia wniosku, ma na celu ograniczenie napływu wniosków o niskiej wartości ,zoptymalizowanie wyboru inwestycji podlegających OCI.

OCI ma potwierdzać zasadność inwestycji. I być warunkiem niezbędnym do kontraktowania świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej okres obowiązywania to 3 lata.

Wniosek i jego ocena będą dotyczyć całości inwestycji, a nie jak dotychczas jej poszczególnych elementów. Umożliwi to ocenę inwestycji jako jednej spójnej całości.

Ponadto nowelizacja zakłada, że dla przedsięwzięć przekraczających 50 mln zł (np. budowa szpitala) wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych.  

Takiej ocenie poddawane będą nie tylko - jak dotychczas poprzez IOWISZ - głównie inwestycje realizowane ze środków unijnych albo budżetu państwa, ale także realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego realizowane z ich budżetów.

 

Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

 Zobacz również:
 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz