Parlamentarny tydzień w pigułce

14 Grudnia 2020, 9:10 kalendarz

Planowane posiedzenie Sejmu

Porządek dzienny 24. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17 i 18 grudnia 2020 r. (czwartek-piątek) przewiduje m.in.;

  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Poniedziałek

SEJM

17:00 Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców "Polski Powiatowo-Gminnej"; Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny, w planach posiedzenia:

  • Informacja Ministra Zdrowia na temat hospicjów perinatalnych.

SENAT

12:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

  • Informacja Ministra Zdrowia na temat programu szczepień przeciw COVID-19 

14:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

  • Informacja na temat świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego w czasie pandemii COVID-19.

Wtorek

SEJM

15:00 Komisja Finansów Publicznych, w planach posiedzenia:

  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 828 i 828-A) – uzasadnia Minister-Członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

18:00 Komisja do Spraw Służb Specjalnych 

posiedzenie zamknięte

  • „Informacja Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Mariusza Kamińskiego dotycząca nieprawidłowości związanych z zakupem sprzętu medycznego w czasie pandemii, która w wyczerpujący sposób przedstawiłaby zarówno udział i odpowiedzialność służb w zabezpieczeniu transakcji Ministerstwa Zdrowia jak i przedstawienie ewentualnych powiązań między transakcjami Ministerstwa Zdrowia oraz Spółek Skarbu Państwa a działaniami służb specjalnych.”

Środa

SEJM

 

10:00 Komisja Finansów Publicznych, w planach posiedzenia:

* Posiedzenie aktualne w przypadku zgłoszenia poprawek w czasie drugiego czytania i skierowania ich do Komisji Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy budżetowej na rok 2021

13:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

  • Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat programu „Domowa Opieka Medyczna” – systemu zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19.

15:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

  • Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

16:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

  • Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat opieki medycznej nad pacjentami po przeszczepie w okresie pandemii.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz