Dane o receptach w aplikacjach mobilnych - jest projekt MZ

14 Grudnia 2020, 12:28 media społecznościowe telefon

Szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinny spełniać aplikacje mobilne służące do przesyłania danych dotyczących informacji o wystawionej recepcie oraz sposób wymiany informacji w postaci elektronicznej między IKP i aplikacjami mobilnymi - określa projekt rozporządzenia, który został w poniedziałek skierowany do opublikowania.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinny spełniać aplikacje mobilne służące do przesyłania danych zawartych w informacji o wystawionej recepcie oraz sposobu wymiany informacji w postaci elektronicznej między Internetowym Kontem Pacjenta i aplikacjami mobilnymi

Projekt "określa szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinny spełniać aplikacje mobilne służące do przesyłania danych dotyczących informacji o wystawionej recepcie oraz sposób wymiany informacji w postaci elektronicznej między Internetowym Kontem Pacjenta (...)i aplikacjami mobilnymi, mając na uwadze konieczność zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu użytkowników aplikacji mobilnych do informacji o wystawionej recepcie oraz bezpieczeństwa danych przetwarzanych w aplikacjach mobilnych użytkowanych przez pacjenta".

"Informację o wystawionej recepcie IKP może przekazać przede wszystkim wyłącznie do aplikacji mobilnej obsługiwanej przez systemy przyłączone do węzła krajowego, tj. przez dostawców tożsamości (systemy identyfikacji elektronicznej, w których wydawane są środki identyfikacji elektronicznej) oraz przez systemy teleinformatyczne, w których udostępniane są usługi on-line" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Jak podkreśla MZ, aby pacjent mógł korzystać z aplikacji mobilnej informującej go o wystawieniu recepty, aplikacja ta musi spełniać szereg warunków organizacyjnych i technicznych określonych m.in. w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych.

"Podłączenie aplikacji mobilnej do IKP będzie następować po potwierdzeniu przez Centrum e-Zdrowia spełnienia przez system teleinformatyczny obsługujący tę aplikację wskazanych w projekcie rozporządzenia wymagań"  - wskazuje resort zdrowia.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz