Ilu pracowników narażonych na szkodliwe dla zdrowia czynniki?

15 Grudnia 2020, 15:05 pracownik

Dwie trzecie pracowników wskazuje na występowanie w miejscu pracy czynników mających niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne, a blisko połowa - czynników mających niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez GUS. Chodzi m.in. o męczącą pozycję ciała lub dużą presję czasu i nadmiar pracy.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badania modułowego BAEL przeprowadzonego w II kwartale 2020 r.. Dane z badania wskazują, że występowanie dolegliwości zdrowotnych związanych z pracą odczuwanych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie potwierdziło 10,5 mln spośród 27,3 mln osób, które kiedykolwiek pracowały.

Czynniki niekorzystne dla naszego zdrowia

Spośród 16,3 mln pracujących w II kwartale 2020 r., 65,7 proc. wskazało na występowanie w miejscu pracy czynników mających niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne. Najczęściej wskazywanym czynnikiem była męcząca (wymuszona, niewygodna) pozycja ciała lub pozycja sprawiająca ból (32,4% pracujących).

Z kolei występowanie w miejscu pracy czynników mających niekorzystny wpływ na "dobrostan psychiczny" potwierdziło 45 proc. pracujących w II kwartale 2020 r. Najwięcej pracujących (24,2%) wskazało na dużą presję czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy.

Najczęstsze dolegliwości?

Badanie modułowe przeprowadzone w II kwartale 2020 r. pozwoliło zebrać informacje na temat dolegliwości zdrowotnych, które powstały lub pogłębiły się z powodu pracy zawodowej.

Najczęściej były to problemy kostne, stawowe lub mięśniowe, odczuwane głównie w obrębie pleców. Tego typu dolegliwości wskazało 21,2 proc. osób, które kiedykolwiek pracowały, przy czym dla 13,9 proc. osób była to najpoważniejsza dolegliwość zdrowotna związana z pracą.

Biorąc pod uwagę zawód wykonywany przez respondenta, występowanie dolegliwości zdrowotnych najczęściej potwierdzali rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (47,6 proc. pracujących w tej grupie zawodowej).

W większości przypadków (71 proc.) najpoważniejsze problemy zdrowotne nie skutkowały niezdolnością do pracy.

Wypadki przy pracy

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie wypadkowi przy pracy uległo 1,2 proc. pracujących. Poszkodowanymi byli głównie mężczyźni (72,9 proc. wszystkich osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy).

Spośród 17,3 mln osób, które pracowały w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, 199 tys. osób uległo wypadkowi przy pracy. Najwyższy udział poszkodowanych w wypadkach przy pracy odnotowano wśród osób w wieku 30-34 lata (16,6 proc.). Poszkodowanymi byli główne mężczyźni (72,9 proc.).

Najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowało w sekcji przetwórstwo przemysłowe (34,7 proc.). Biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy najwięcej poszkodowanych pracowało jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (30,2 proc.). Niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem najczęściej trwała nie dłużej niż 3 miesiące.

Źródło: GUS

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz