E-recepta: czy potrzebne dodatkowe funkcje w czasie pandemii?

15 Grudnia 2020, 16:13 komputer lekarz cyfryzacja informatyzacja e-zla e-zdrowie

Federacja Pacjentów Polskich (FPP) wniosła do Ministerstwa Zdrowia prośbę o rozpatrzenie możliwości wdrożenia nowych form funkcjonalności e-recepty. Informacja o uczuleniach pacjenta czy przypomnienie o upływie daty ważności wystawionej recepty, to zdaniem organizacji szczególnie ważne funkcje, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i związanych z nim zmian w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej.

Jak podkreśla prezes FPP Stanisław Maćkowiak, w obliczu nasilającej się pandemii COVID-19, powodującej trudności w zapewnieniu opieki nad pacjentami niecovidowymi (szczególnie pacjentami z chorobami przewlekłymi), istnieje ogromna potrzeba rozwinięcia narzędzi z zakresu e-zdrowia, które wsparłyby pacjenta na jego ścieżce terapeutycznej.

Przypomina, że e-recepta począwszy od stycznia 2020 roku stanowi obowiązkową, powszechną formę recepty i ocenia, że jej wprowadzenie było bez wątpienia osiągnięciem, ograniczającym negatywne skutki lockdownu dla pacjentów, umożliwiając im utrzymanie ciągłości terapii pomimo utrudnionego dostępu do stacjonarnych świadczeń.

- W obecnej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera również możliwość dodania nowej funkcjonalności do e-recepty, która umożliwiłaby wypisywanie leków z listy „S”, czyli dla pacjentów 75+, przez lekarzy specjalistów. Konieczne jest jak najszybsze wdrożenie tego rozwiązania. W aspekcie prawnym jest ono możliwe do natychmiastowej realizacji - uważa S. Maćkowiak.

 

Przypomnienie o uczuleniu pacjenta

Jak podkreśla, doświadczenia innych krajów wskazują, że e-recepta może stanowić doskonałe narzędzie nie tylko w zakresie cyfryzacji dotychczas „papierowego” procesu wystawiania recept, lecz również w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentami. Wskazuje, że przykładowo, e-recepty w innych krajach przypominają lekarzowi o czynnikach istotnych z perspektywy terapii lekowych – na przykład o tym, że pacjent jest uczulony na daną substancję lub że pacjentka jest w ciąży. Niektóre systemy mają również funkcjonalności umożliwiające ostrzegania lekarza o ryzyku nadużywania określonych grup leków przez pacjenta.

- Istotną funkcjonalnością, o którą polski system e-recept mógłby być rozszerzony, są również przypomnienia o upływie terminu ważności recepty. Obecnie e-recepty są co do zasady ważne przez 30 dni od ich wystawienia. Po upływie tego terminu pacjent już ich nie zrealizuje, o ile lekarz nie oznaczy późniejszego terminu, od którego e-recepta może zostać zrealizowana. Lekarze często stosują to rozwiązanie w przypadku wystawiania recept na leki stosowane przy leczeniu chorób przewlekłych. W takich okolicznościach tym bardziej pożądane w celu zapewnienia adherance pacjentów do terapii, byłoby rozszerzenie istniejącej infrastruktury e-recepty, tak aby pacjenci mogli otrzymywać informację przypominającą im o terminie realizacji recepty i konieczności uzyskania nowego dokumentu - przekonuje S. Maćkowiak.

Według prezesa FPP, rozszerzenie e-recepty o nowe funkcjonalności pacjenta będzie sprzyjać dostępowi pacjentów do efektywnego, jakościowego leczenia, co przełoży się na zwiększenie skuteczności i wydolności systemu ochrony zdrowia oraz ograniczenie bezpośrednich i pośrednich kosztów leczenia.

 

e-recepta a import docelowy

S.Maćkowiak zwraca ponadto uwagę na kolejny element wymagający uregulowania. Chodzi o funkcjonalności e-recepty w procedurze pozyskania leków w tak zwanym imporcie docelowym, bowiem aktualne rozwiązania techniczne nie dają możliwości wykorzystania e-recepty w zakupie leków z importu docelowego, ponieważ wystawiane przez lekarzy recepty „recepturowe” nie dają możliwości rozliczenia refundacji takich leków i do tego konieczne jest wystawienie recepty „papierowej”. Według prezesa FPP, "ta sytuacja bardzo utrudnia pozyskanie leków w tej i tak bardzo skomplikowanej procedurze - imporcie docelowym".

Federacja Pacjentów Polskich zwróciła się więc do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o rozpatrzenie możliwości wdrożenia nowych form funkcjonalności e-recepty. 

 

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz