Będą nowe świadczenia w koszyku dla AOS

16 Grudnia 2020, 13:27 szpital pacjenci pacjent kolejka wizyta lekarz

Gastroskopia i kolonoskopia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą wykonywane ze znieczuleniem - przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia. Ponadto w ramach AOS będzie można wykonać dwie procedury medyczne z obszaru diagnostyki hematologicznej: biopsję aspiracyjną szpiku kostnego oraz trepanobiopsję szpiku kostnego, a także świadczenia dedykowane chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne. Ma to wpłynąć na zmniejszenie liczby hospitalizacji. 

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, który w środę został skierowany do konsultacji.

Jak wyjaśnia MZ, celem projektowanego rozporządzenia jest "zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych, które dotychczas nie były dostępne dla pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), a mają znaczenie dla poprawy zdrowia pacjentów". Według MZ, zmiany te powinny również przyczynić się do zmniejszenia liczby niezasadnych hospitalizacji wynikających z braku odpowiednich świadczeń w AOS.

Resort przypomina, że obecnie badania endoskopowe (gastroskopia i kolonoskopia) wykonywane są bez znieczulenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo w znieczuleniu w warunkach leczenia szpitalnego, wtedy gdy istnieją wskazania do hospitalizacji. Wprowadzenie diagnostycznych procedur endoskopowych w znieczuleniu - jak podkreśla MZ - umożliwi realizację tych procedur w warunkach ambulatoryjnych "w atmosferze komfortu oraz przy zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta".

Ponadto rozporządzenie implementuje do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dwie procedury medyczne z obszaru diagnostyki hematologicznej: biopsję aspiracyjną szpiku kostnego oraz trepanobiopsję szpiku kostnego. Obecnie procedury te także realizowane są w ramach hospitalizacji. "Wprowadzenie nowych procedur z obszaru diagnostyki hematologicznej umożliwi realizację podstawowej diagnostyki hematologicznej w ramach AOS. Diagnostyką w ramach AOS objęci zostaną wszyscy pacjenci z podejrzeniem chorób hematologicznych zakwalifikowani do diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych, a także pacjenci w trakcie leczenia lub obserwacji, u których konieczne jest wykonanie przedmiotowych badań. Natomiast w przypadku pacjentów będących w trakcie radykalnego leczenia, najczęściej z agresywnymi nowotworami układu krwiotwórczego i chłonnego, udzielanie świadczeń realizowane będzie w ramach leczenia szpitalnego." - wskazuje resort zdrowia.

Projektowane rozporządzenie wprowadza również do koszyka świadczeń z zakresu AOS nowe świadczenia dedykowane chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne.

"Obecnie zarówno diagnostyka, jak i ocena stanu zdrowia pacjentów z hemofilią oraz innymi pokrewnymi skazami krwotocznymi prowadzona jest w ramach leczenia szpitalnego, co ma bezpośredni związek z brakiem dedykowanych świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wprowadzenie nowych świadczeń dedykowanych chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne zapewni pacjentom kompleksową diagnostykę oraz ciągłość i jakość opieki" - argumentuje resort.

Podsumowując, projekt przewiduje więc następujące zmiany:

- do wykazu świadczeń gwarantowanych dodaje się wybrane diagnostyczne procedury endoskopowe przewodu pokarmowego realizowane w znieczuleniu;

- do wykazu świadczeń gwarantowanych dodaje się nowe procedury diagnostyczne z obszaru diagnostyki hematologicznej;

- wyodrębnia się nowe świadczenia dedykowane chorym na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne wraz z opisem warunków ich realizacji przy jednoczesnym dodaniu nowych procedur diagnostycznych do wykazu świadczeń gwarantowanych.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz