Dodatki covidowe: chaos w legislacji powoduje roszczenia lekarzy

18 Grudnia 2020, 9:02 pieniądze kasa

Lekarze chcą składać pozew zbiorowy o wypłatę drugiej pensji dla wszystkich medyków pracujących przy zwalczaniu epidemii. Prawnicy wskazują jednak, że szanse na wygraną są niewielki skoro roszczenie jest wywiedzione z przepisów, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. 

Do 15 grudnia miały być wypłacone personelowi medycznemu dodatki za listopad z tytułu pracy przy zwalczaniu epidemii. Dodatki  w postaci 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego, przyznane mocą polecenia ministra zdrowia. 

Z informacji jakie uzyskała Polityka Zdrowotna wynika, że nie wszyscy uprawnieni dostali już drugą pensję. Otrzymali ją przede wszystkim lekarze, pielęgniarki, ratownicy, medyczni pracujący w szpitalach zakaźnych i specjalistycznych szpitalach covid-owych IV  stopnia zabezpieczenia. Dostali je np. medycy z warszawskiego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego. 

Nie we wszystkich szpitalach wypłacono drugą pensję 

Ale już np. w krakowskim Szpitalu im. Stefana Żeromskiego do otrzymania dodatków  zgłosiło się 900 osób, jednak dyrekcja uznała, że nie wszystkim się one należą, gdyż nie każdy w równym stopniu pracuje przy zwalczaniu epidemii i do NFZ została zgłoszona mniejsza część pracowników. -Na przykład nie uważamy, aby osoba, która przyszła zrobić raz w miesiącu zdjęcie RTG pacjentowi z COVID-19 miała prawo do drugiej pensji, tak samo jak pielęgniarka pracując na oddziale covid-owym- wskazuje Dorota Gołąb-Bełtowicz, wicedyrektor krakowskiego szpitala. 

Taki stan rzeczy nie do końca podoba się medykom. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oskarża zarządzających szpitalami o uznaniowość i blokowanie dodatków, na które i tak NFZ wykłada pieniądze. 

Zamieszanie w publikacji przepisów

Z drugiej strony wszyscy medycy roszczą sobie prawo do dodatków na podstawie znowelizowanej ustawy covidowej zakładającej m.in. dodatki dla pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa. Podpisał ją prezydent, ale premier nie opublikował w Dzienniku Ustaw. W międzyczasie Sejm uchwalił inną nowelę ustawy covid-owej,  wprowadzającej dodatki tylko dla pracowników medycznych delegowanych do walki z epidemią przez wojewodę. Ta ustawa w Dzienniku Ustaw już została opublikowana.

Reszta medyków, ale tylko pracujących przy pacjentach z COVID-19, dodatki miała dostać na podstawie polecenia ministra zdrowia dla NFZ. Tyle, że polecenie nie jest przepisem prawa, jest różnie interpretowane przez dyrektorów szpitali co do tego, kto może drugą pensję otrzymać

-Dlatego chcielibyśmy wnieść pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa o wypłatę drugiej pensji dla wszystkich pracujących przy zwalczaniu epidemii, tak jak wskazywała to nieopublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa - wskazuje Łukasz Jankowski, prezes okręgowej izby lekarskiej w Warszawie.  Sam nie dostał jeszcze dodatku, choć pracuje COVID, a ich pracownikom oraz dyżurującym na SOR-ach i Izbach Przyjęć druga pensja, zgodnie z poleceniem ministra zdrowia, się należy. 

Warszawska izba lekarska wystąpiła do okręgowej rady adwokackiej w Warszawie z pytaniem czy mają  szanse z wyegzekwowaniem drugiej pensji na drodze pozwu zbiorowego.

- Tylko, że de facto przepis przyznający drugą pensję wszystkim medykom, nie zaistniał przestrzeni prawnej. Warunkiem wejścia w życie ustawy, rozporządzenia, przepisu  jest jego ogłoszenie. A skoro ustawa nie została ogłoszona, to oznacza, że nie weszła w życie. Tym samym nie ma podstawy do egzekwowania roszczeń na jej podstawie - mówi Radosław Tymiński, radca prawny z  Warszawy.

Wskazuje, że raczej bardziej rokującą na powodzenie drogą dla lekarzy byłoby złożenie przez samorząd zawodowy lekarzy do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów, które uprawniają do dodatku jedynie osoby skierowane do zwalczania epidemii przez wojewodę lub Ministra Zdrowia. Może bowiem się okazać, że ustawodawca niezgodnie z Konstytucją pomija pewną grupę osób, przyznając dane uprawnienie.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz