Skargi na odwołane operacje

18 Grudnia 2020, 16:21 RPP CHMIELOWIEC BARTŁOMIEJ

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że w listopadzie najwięcej osób składało skargi do jego biura na odwołane wizyty i zabiegi.  Biuro Rzecznika odebrało 11,5 tys. skarg w ubiegłym miesiącu.

Listopad był miesiącem w którym, w dalszym ciągu biuro Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) odnotowywało problemy związane z dostępnością do leczenia. Ważnym aspektem tego zagadnienia są ciągle zgłaszane sygnały o odwoływanych zaplanowanych wizytach, zabiegach czy procedurach medycznych i trybie leczenia. O ile dotychczas pacjenci okazywali zrozumienie dla tego zjawiska w związku z sytuacją epidemiologiczną, o tyle zaczynają nasilać się sygnały wyrażające chęć wznowienia leczenia i zwiazane z tym problemy, z ustalaniem terminów. 

Tak wynika ze zaktualizowanego przez RPP raportu "Problem pacjentów w obliczu epidemii COVID-19"

Placówki odmawiają dostępu do dokumentacji

Raport wskazuje, że zagadnienia związane z naruszaniem prawa do świadczeń zdrowotnych stanowiły przeważającą liczbę zgłoszeń - 67 proc., prawo dostępu do dokumentacji medycznej - 8. proc., dostępu do informacji o przebiegu leczenia - 5 proc., kwestie związane z ochroną zdrowia psychicznego - 3 proc., oraz poszanowania życia rodzinnego i prywatnego - 2 proc..

Całkowita liczba zgłoszeń kierowanych na Telefoniczną Informację Pacjenta – wyniosła ponad 100 000 od początku epidemii. W listopadzie odebraliśmy – 11 177 sygnałów. Nadal utrzymuje się tendencja zwiększonej ilości sygnałów zaobserwowana w październiku b.r.

Jak podaje RPP w raporcie, liczby te uwzględniają nie tylko sygnały związane z poszczególnymi rodzajami świadczeń ale również problemy zgłaszane przez pacjentów w trakcie trwania epidemii, np. dotyczące kwarantanny czy szczepień. 

Skargi na braku dostępu do testów

Wiele skarg dotyczyło prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych, obejmującym dostęp do placówek realizujących świadczenia zdrowotne w trybie ambulatoryjnym oraz stacjonarnym czy też odwoływania planowych zabiegów, a także prawa pacjenta do kontaktu z osobą bliską oraz prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (przede wszystkim podczas porodów rodzinnych czy też przebywania pacjenta w zakładzie opieki długoterminowej).

Ponadto, w części wnioski dotyczyły kwestii związanych z kwarantanną i izolacją, m.in. braku zlecenia testu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, braku możliwości dodzwonienia się w sprawie kwarantanny, długiego czasu oczekiwania na wynik testu, opieki nad pacjentem w izolacji, czy braku możliwości zgłoszenia kwarantanny lub uzyskania informacji o jej zakończeniu (po negatywnym wyniku testu).

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz