Związek lekarzy apeluje do dyrektorów szpitali ws. dodatków covidowych

22 Grudnia 2020, 12:50 covid koronawirus epidemia pandemia lekarz choroby zakazne respirator

Wypłaćcie dodatki covidowe ze środków NFZ, abyście nie musieli płacić odszkodowań z pieniędzy szpitalnych - apeluje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy do dyrektorów szpitali.

OZZL wystosował kolejny list otwarty ws. dodatków „covidowych” do dyrektorów szpitali z apelem, aby nie stwarzali przeszkód w uzyskaniu przez lekarzy (i innych pracowników ochrony zdrowia) przysługujących im dodatków (w kwocie 100 proc. dotychczasowego wynagrodzenia) za pracę przy zwalczaniu epidemii wirusa SARS CoV-2.

Jak podkreśla związek niestety, do Zarządu Krajowego OZZL nadal i bezustannie trafiają skargi lekarzy, którzy spełniają warunki zawarte w odpowiednich przepisach, a dyrektorzy szpitali odmawiają wpisania tych lekarzy na listę osób uprawnionych do otrzymania dodatków, przekazywaną następnie do NFZ w celu uzyskania środków na ten cel. Związek dodaje, że część dyrektorów, interpretując przepisy w sposób dowolny, przyznaje tylko część kwoty dodatku, uzależniając ją od ewidencji czasu pracy lekarzy „w bezpośrednim kontakcie” z zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2.

 

Dodatek tylko w pełnej wysokości

OZZL przypomina, że jest to sprzeczne z literą prawa, a nawet wprost sprzeczne z interpretacją podaną przez NFZ, która przewiduje, że "ewidencja czasu pracy przy pacjencie z COVID+ nie jest koniecznością. NFZ nie wymaga ewidencjonowania czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z COVID-19. Taki obowiązek nie wynika z polecenia Ministra Zdrowia”.

"Skoro nie ma obowiązku ewidencji pracy jest oczywiste, że nie wolno wypłacać dodatku w niepełnej wysokości (bo jak by tę wysokość należało ustalić?)" - podkreśla OZZL.

Jak wskazuje OZZL, podobnie nieuzasadnione jest ograniczanie lekarzy uprawnionych do dodatku wyłącznie do osób, które są zatrudnione na wydzielonych „oddziałach covidowych”. Przypomina, że świadczy o tym również interpretacja przepisów dokonana przez MZ w odpowiedzi na wątpliwości Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. 

Pieniądze na dodatki covidowe nie obciążają budżetu szpitali

OZZL podkreśla, że "pieniądze przeznaczone na dodatki NIE OBCIĄŻAJĄ BUDŻETU SZPITALI, bo pochodzą ze specjalnego funduszu z budżetu państwa".

Związek wzywa więc, aby dyrektorzy szpitali nie żałowali tych dodatków lekarzom uprawnionym.

Jednocześnie zapowiada, że w przypadku, gdy lekarz uprawniony nie zostanie wpisany przez dyrektora szpitala na odpowiednią listę przekazywaną do NFZ i z tego powodu nie uzyska on dodatku – ZK OZZL udzieli temu lekarzowi pomocy prawnej w sądowym roszczeniu o odszkodowanie za utracone wynagrodzenie. "Jest oczywiste, że sprawę wygra, a środki na to odszkodowanie nie będą (tym razem) pochodzić z dodatkowych pieniędzy z NFZ, ale obciążą budżet szpitala" - podkreśla związek.

Źródło: OZZL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz