NFZ zapłaci za leki 75+; mniej na świadczenia i refundację

22 Grudnia 2020, 14:16 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza zmiany w planie finansowym na 2020 r. Więcej przeznaczone zostanie na program „leków 75+”, mniej Fundusz przeznaczy na świadczenia i refundację.

Przesunięcia w budżecie są konsekwencją zmian w ustawie budżetowej na rok 2020, w wyniku których po raz pierwszy programy leki 75+, Ciąża+ oraz Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych jest ujęty w wydatkach Narodowego Funduszu Zdrowia a nie z budżetu państwa.

Zarządzenie przewiduje przesunięcie 836 mln zł pochodzących z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie:

  • świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych;
  • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom przysługującym osobom w wieku 75+ oraz kobietom w ciąży.

Jednocześnie, na realizację programów Leki 75+ Fundusz przesuwa łączne wydatki na refundację w wysokości  -79,818 mln

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz