Dodatkowe pieniądze dla pracowników medycznych zagwarantowane

22 Grudnia 2020, 17:08 pielęgniarka

"Zembalowe" dla pielęgniarek zostanie przedłużone do 30 czerwca 2021  r.  A do lipca NFZ ma wypracować łącznie z nimi nowe współczynniki korygujące ich pensje.

Tak wynika z noweli rozporządzenia ministra zdrowia. ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2021 r. Oznaczają, że dodatki do pensji dla pielęgniarek i położnych tzw. zembalowe, NFZ będzie finansował szpitalom do końca czerwca przyszłego roku. 

Przepisy zakładają, że  w ciągu  14 dni od dnia wejścia ich w życie świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, informację, według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u niego  zawód pielęgniarki na umowę o pracę oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej.

Zamiany w połowie 2021 r.

Zaś, tak jak dotychczas właściwy odział NFZ, będzie zobowiązany przekazać w ciągu 14 dni od otrzymania danych, do świadczeniodawcy dodatkowe pieniądze na dodatki do pensji pielęgniarek i położnych.

Jednocześnie minister zdrowia zaznaczył, że do lipca 2021 r. mają zostać wypracowane przez NFZ nowe mechanizmy wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców, a jednocześnie do tego czasu, ze względu na obowiązujący stan epidemii, zostaną zachowane dotychczasowe mechanizmy umożliwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz